20221020HST_0001

Utdanning av ukrainske soldater

Heimevernet utdanner ukrainske soldater i både Storbritannia og Norge. På disse sidene kan du lese mer om tjenesten og hvilken kompetanse vi leter etter. Ny søknadsrunde blir i oktober 2023.

Ukraina er avhengig av vår støtte og hjelp. Siden oktober 2022 har Heimevernet ledet det norske bidraget som gir ukrainere grunnleggende soldatutdanning i Storbritannia. Frem til i dag har vi utdannet et betydelig antall soldater til den ukrainske frihetskampen. 

I april 2023 startet Heimevernet også opp fagutdanning av ukrainske soldater innenfor ledelse, sanitet og skarpskyting. Denne utdanningen foregår i Trøndelag og ledes av Trøndelag heimevernsdistrikt 12 (HV-12).

Instruktørene rekrutteres både i og utenfor Forsvaret der mangfold er en styrke. Alle med den rette kompetansen og motivasjonen har mulighet til å søke. På disse sidene kan du lese mer om operasjon Interflex og operasjon Gungne. 

Operasjon Interflex i Storbritannia

Les mer om utdanningen i Storbritannia.

Pil til høyre
20221103HST_9549

Operasjon Gungne i Trøndelag

Les mer om fagutdanningen i Trøndelag.

Pil til høyre
Ukrainske soldater øver på skyttergravsstrid med hjelp fra norske instruktører fra Heimevernet.

Før du søker

Ukrainske soldater på skytebanen med instruktører fra Heimevernet. Kommunikasjonen foregår hovedsakelig via tolk.

Selv om det er likheter mellom de to oppdragene er det også forskjeller du bør kjenne til før du sender inn søknaden. Hvilket av de to som passer deg best avhenger i stor grad av kompetanse, men også av din jobb- og familiesituasjon. Les derfor nøye igjennom informasjonen på disse sidene før du logger deg inn via linken under og fyller ut søknadsskjemaet (BankID). Før du søker ønsker vi at at du har avklart dette med din familie, arbeidsgiver eller studiested. Lengre ned på denne siden kan du laste ned et informasjonsskriv som du kan gi til din arbeidsgiver.