5_20240125_KK_143A1341_Lysere

Utdanning av ukrainske soldater

Siden oktober 2022 har Heimevernet ledet det norske bidraget som gir ukrainere grunnleggende soldatutdanning i Storbritannia. Frem til i dag har vi utdannet et betydelig antall soldater til den ukrainske frihetskampen. I april 2023 startet Heimevernet opp fagutdanning av ukrainske soldater innenfor ledelse, sanitet og skarpskyting. Denne utdanningen foregår i Trøndelag og ledes av Trøndelag heimevernsdistrikt 12. Instruktørene rekrutteres både i og utenfor Forsvaret. 

Oppdraget så langt

Heimevernet fortsetter utdanningen i hele 2024, men er forberedt på at oppdraget vil vare lenger. I 2023 utdannet vi 3300 soldater og i år planlegges det med 4000 soldater. I tillegg donerer Norge vinterbekledning til 20 000 ukrainske soldater. 

Oppdraget har snart vart i ett og et halvt år og Heimevernet får gode tilbakemeldinger på den jobben de gjør. Riktig og god trening styrker moralen blant de ukrainske soldatene. Å vite at de blir støttet og trent av erfarne instruktører øker selvtilliten og kampviljen. 

"The Norwegian team were very dedicated to us
and for that I want to say thank you."
                         - Ukrainian Company Commander

I tillegg til at de ukrainske soldatene får viktig trening og utdanning, drar også de norske instruktørene nytte av denne erfaringen ved å lære om konflikten i Ukraina fra førstehånds kilder. Dette er verdifullt for fremtidig trening og operasjoner både område- og innsatsstrukturen i  Heimevernet.

Operasjon Interflex i Storbritannia

Les mer om utdanningen i Storbritannia.

Pil til høyre
27_20240126_KK_143A2156_K

Operasjon Gungne i Trøndelag

Les mer om fagutdanningen i Trøndelag.

Pil til høyre
marksman

Fakta om oppdraget

20240126KK_143A1955_15

Selv om det er likheter mellom de to oppdragene er det også forskjeller du bør kjenne til om du ønsker å søke deg som instruktør. Les derfor nøye igjennom informasjonen på disse sidene før du logger deg inn via linken under og fyller ut søknadsskjemaet. Før du søker ønsker vi at du har avklart dette med din familie, arbeidsgiver eller studiested. På denne siden kan du laste ned et informasjonsskriv til din arbeidsgiver.