20220901_PPL_8365

Luftforsvarets våpenskole er etablert

- Luftforsvarets nye våpenskole er en stor og handlekraftig avdeling som garantert vil utvikle seg videre og gjøre fag, kompetanse og utvikling enda bedre i Luftforsvaret, sa generalmajor Rolf Folland, sjef Luftforsvaret, under markeringen av våpenskolens etablering.

Luftforsvarets skoler, Luftoperativt inspektorat, Utviklingsavdelingen og F-35 avdelingen samles nå inn under Luftforsvarets våpenskole og med en sjef.

Luftforsvarets våpenskole er en del av moderniseringen av Luftforsvaret, og onsdag 1. september ble det holdt en markering på Luftforsvarets base Rygge med en seremoniell oppstilling med de ansatte på den nyopprettede våpenskolen.

– Vil se flere slike grep

– Det er en stolt dag for både Luftforsvaret og sjef Luftforsvaret. Denne organisatoriske endringen som vi gjør er et viktig skritt i utviklingen av Luftforsvaret. Jeg tror også vi vil se flere slike grep fremover, med færre enheter samlet under en kommando og som skaper muligheter for enda større operativ effekt, sa Folland videre.  

Etableringen, som i praksis allerede skjedde for en måned siden, 1. august, skal sikre at utvikling, fagstyring og kompetanseproduksjon i Luftforsvaret gjøres på en sammenhengende måte.

– Vi er en stor organisasjon med mye kompetanse og veldig mange fagområder som allerede leverer mye og godt – hver eneste dag. Jeg ser fram til, sammen med resten av våpenskolen, å utvikle Luftforsvarets våpenskole videre. Og det arbeidet er allerede i gang, understreket Kristian Lyssand, ny sjef for Luftforsvarets våpenskole. Han kommer fra stillingen som sjef for Luftoperativt inspektorat.

Øker mulighetene

Utvikling, fag og utdanning var før fordelt på tre ulike avdelinger i Luftforsvarets ledelse. Ved å samle avdelingene som er ansvarlige for disse områdene under én sjef og én paraplyorganisasjon er hensikten til sjef Luftforsvaret å øke mulighetene for samordning av disse avdelingene, og utviklingen av det moderne Luftforsvaret.

Siden januar 2022 har en etablert arbeidsgruppe jobbet for å få til denne samlingen.

Etableringen av våpenskolen er bare første steg. Nå vil fase to fokusere på nytenking og nybrottsarbeid i våpenskolen.

– Målsetningen er å gi alle skvadroner, bataljoner og flystasjoner i Luftforsvaret, men også andre kampavdelinger i Forsvaret, den støtten de trenger for å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Det å samle de små fagmiljøene i Luftforsvaret og se helhetlig på utvikling, faglig krav og rammer og utdanning er en viktig forutsetning for å lykkes med å løse oppdragene, avsluttet brigader Kristian Lyssand.

Fikk medalje

Under markeringen fikk også brigader Lyssand æren av å tildele major Bjørn Erik Gundersen den amerikanske «Joint Service Commendation»-medaljen for hans arbeid i det amerikanske F-35 Joint Program Office (JPO). Medaljen ble gitt major Gundersen av den amerikanske forsvarssekretæren for hans fremragende arbeid som leder for det multinasjonale teamet med ansvar for implementeringen og utviklingen av Norway Italy Reprogramming Laboratory (NIRL). 

medalje_major_gundersen.jpg