202107010FR_-05138

– Soldatene jeg har med meg, er i verdensklasse

Norske soldater har krevende dager når de skal passe på luftbasen Ain al-Asad i Nord-Irak. Det gjør at soldatene må levere på topp.

Den norske styrken NOR SECFOR II er på Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen i Irak. Her har de blant annet ansvar for baseforsvar av den norske leiren og koalisjonsbasen. Det ser man viktigheten av i tråd med at angrepene mot basen har blitt langt hyppigere.

– Styrken er meget kompetent, profesjonell og har en seriøs tilknytning til soldatfaget. Vi presterer godt sammen, høster stor anerkjennelse, tillit og skryt fra resten av koalisjonen, sier rittmester Andreas Hultgren, som er sjef for styrkebidraget. Han legger til at soldatene han tjenestegjør med i den norske styrken er i verdensklasse.

Tidligere bestod det norske Irak-bidraget av rådgivning og mentorering av de irakiske sikkerhetsstyrkene. Oppdraget har endret seg til hovedsakelig å dreie seg om det viktige baseforsvaret og som en hurtig reaksjonsstyrke (QRF).

Men de har også en rekke andre ansvar på Ain al-Asad-basen. Den siste tiden har de løst over 50 slike oppdrag i tråd med at sikkerhetssituasjonen i området har tilspisset seg betraktelig med en rekke rakettangrep mot basen de siste månedene.

– Den generelle trusselsituasjonen mot koalisjonsstyrken i Irak har gjort at man kontinuerlig har måttet være forberedt. Ved flere anledninger har vi stått i og håndtert angrep fra droner og raketter mot basen. Dette har gjort at vi har måttet vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende militære ferdigheter, og med særdeles stor fokus på sanitet, sier Hultgren.

For bare noen dager siden ble basen de befinner seg på, rammet av nok et rakettangrep. Heldigvis kom ingen til skade under angrepet. I tillegg til hovedoppdragene går også dagene i Anbar-provinsen med til patruljer, eskorte, håndtering av rakettnedslag i samvirke med eksplosivryddere, avverging av nye angrep og evakuering av sårede personell.

– Styrken løser oppdragene vi får godt og er klare til å håndtere nye, ukjente oppgaver, sier Hultgren.

Flere angrep

Den siste tiden har militsgruppene i regionen økt angrepsfrekvensen mot koalisjosstyrker i Irak, deriblant mot basen der de norske soldatene befinner seg. De har sett en utvikling hvor hyppigheten på angrepene har gått opp, mens alvorlighetsgraden har gått ned. I tillegg har gruppene i større grad begynt å bruke droner.

De norske soldatene jobbet tett med irakiske sikkerhetsstyrker og koalisjonspartnere for å bedre sikkerheten med tiltak rundt koalisjonsabsen, planer for god kommunikasjon og relasjonsbygging med sine irakiske kollegaer.

Løytnant Erik Øverland mener oppdragene de blir gitt føles meningsfulle og motiverende. I tillegg stiller de høye krav til «NOR SECFOR» som avdeling og til den enkelte soldat, mener han.

– Som basens hurtige reaksjonsstyrke har det vært viktig for oss å ta initiativ til samtrening med våre nærmeste samarbeidspartnere. Det har gitt gode forutsetninger for å løse de situasjonene som har truffet de siste månedene.

Styrker i Irak siden 2015

Det norske forsvaret har bidratt med styrker i Irak siden 2015 i operasjon Inherent Resolve etter invitasjon fra irakiske myndigheter. Her er de del av en kjernegruppe på 20 land i en amerikanskledet koalisjon.

Oppdraget var opprinnelig å støtte og trene opp de irakiske sikkerhetsstyrkene, slik at de selv skal være i stand til å stabilisere og beskytte eget land og bekjempe ISIL i Irak.

– Samhandlingen vi har med irakiske sikkerhetsstyrker oppleves som god. Det er tydelig at kontingentene før oss har sørget for at norske styrker er respektert og likt. Dette forsøker vi å videreføre ved å opptre profesjonelt og respektfullt overfor irakerne, sier Øverland.