Maren Aspmo

Enorm interesse for ny lederutdanning i Forsvaret

Over 800 håpefulle søkere kjemper om 40 plasser til det nye årsstudiet i ledelse. Studiet retter seg mot personer med en sivil bachelor- eller mastergrad som ønsker en lederkarriere i Forsvaret.

– Søkertallene viser at en karriere i Forsvaret er attraktivt for mange unge. Det er jeg veldig tilfreds med. At Forsvaret nå tenker nytt og henter inn personell som har en sivil grad, og så gir dem den grunnleggende militære kompetansen, tror jeg er riktig og helt nødvendig for at man skal møte morgendagens utfordringer. Forsvaret trenger et mangfold av de beste hodene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner kan søkes av alle som har en bachelor,- eller mastergrad, og som fyller de øvrige kravene Forsvaret stiller. Det kreves ingen militære forkunnskaper eller gjennomført førstegangstjeneste.

Da søknadsfristen gikk ut nylig, ble det klart at utdanningen er svært attraktiv, totalt 812 søkere har søkt på de 40 plassene.

Utdanningen starter høsten 2021 og gjennomføres ved en av de tre krigsskolene i Oslo, Bergen eller Trondheim.

Tenker nytt for å hente inn kompetanse

Forsvaret har tidligere hentet inn personell med sivil kompetanse, men det har ofte vært rettet inn mot spesifikke fagområder og med strengere krav til at søkerne har militær kompetanse og grunnutdanning.

Et utvalg ledet av Berit Svendsen fra Vipps leverte i fjor sin rapport om hvordan Forsvaret blant annet kan øke tilgangen til relevant kompetanse.

– Det nye studiet er helt i tråd med rådene fra Svendsen-utvalget om økt behov for sivil kompetanse i fremtidens forsvar, sier Bakke-Jensen.

Hard kamp om plassene

De 812 søknadene skal nå behandles av Forsvaret. De som er aktuelle for opptak vil få beskjed innen utgangen av januar.

Aktuelle kandidater må i tillegg til å fylle en rekke objektive kriterier, gjennomføre opptak og tester.

–Selv om veien inn er ny, kvalitetssikrer vi søkerne på samme måte som vi alltid gjør.

Dette gjør vi ved å kalle de inn til opptak hvor de må vise at de består kravene vi legger til grunn for en skoleplass, forklarer generalmajor Henning A. Frantzen, rektor ved Forsvarets høgskole.

– Dette er også en god mulighet for Forsvaret til å skaffe seg et større kompetanse-mangfold enn det vi tradisjonelt har hatt, sier Frantzen

Opptaket gjennomføres i to deler og etter første runde i februar, vil aktuelle kandidater kalles inn til fase 2, som gjennomføres på Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen.

– Den siste delen av opptaket vil foregå på omtrent samme måte som vil har bedrevet seleksjon i alle år. Da skal de ta fysiske tester og gjennomføre en liten feltøvelse slik at vi er sikre på at de fyller alle våre krav, sier Frantzen.

De som kommer gjennom det siste nåløyet, vil få tilbud om en skoleplass før påske.

Du kan lese mer om det nye årsstudiet i ledelse og militære operasjoner på våre nettsider 

Kontaktinfo

Pressevakt: 23 09 60 11 eller [email protected]

For spørsmål om utdanningen, ta kontakt med major Eivind Byre ved Forsvarets høgskole på 95 74 15 40.