Elever ved Hærens lagfører skole gjennomfører lags trening under det ti uker lange kurset.

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

Har du en sivil utdanning og ønsker en spennende karriere i Forsvaret?

Type
Årsstudium
Sted
Oslo
Bergen
Trondheim
Varighet
1 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist

Har du en sivil bachelor- eller mastergrad? Da kan du starte karrieren din i Forsvaret med en ettårig offisersutdanning i militær ledelse og operasjoner.

Denne ettårige offisersutdanningen gir deg et studium utenom det vanlige, med en variert miks av teori og praksis, der du vil oppleve stor personlig og faglig utvikling. Forsvarets behov er styrende hva gjelder prioritert utdanningsbakgrunn hos søkerne. For oss er det viktig å utdanne solide og tilpasningsdyktige ledere.

Etter utdanningen er du garantert jobb som offiser i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Forsvarets behov er også styrende når det kommer til hvilken stilling du får. Utdanningen gir deg mange karrieremuligheter. I starten av karrieren vil du få lederstillinger på lavere nivå, men etter hvert åpner det seg mulighet for å søke mer utdanning og/eller lederstillinger på høyere nivå i Forsvaret.

Når du søker dette studiet, velger du søknad til enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Du kan søke til alle tre, men må da prioritere etter eget ønske.

Studiets oppbygning

 1. Ledelse og militære operasjoner - Sjøforsvaret

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

 2. Ledelse og militære operasjoner - Sjøforsvaret

  1. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

 3. Ledelse og militære operasjoner - Luftforsvaret

  1. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Krav til søker

 • Fullført høyere utdanning med bachelor- eller masternivå ved oppstart hos Forsvarets høgskole.
  • Bachelorgraden må ha minimum gjennomsnittskarakter C (3,0 i snitt) ved søkertidspunkt.
  • Ved pågående utdanning oppfordres det til å søke når resultat fra siste semester foreligger.
 • Være i aldersgruppen 20–28 år. Eldre personer kan vurderes i spesielle tilfeller, eksempelvis ved søkere med utdanningsbakgrunn som samsvarer spesielt med Forsvarets behov. 
 • Bestå fysiske minstekrav med minimum karakter 5
 • Ha god helse. Se helsekrav
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten. Har du ikke gjennomført sesjon gjennomføres psykologiske prøver på opptaket
 • God vandel, må kunne sikkerhetsklareres
 • Norsk statsborgerskap
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til samme utdanningsnivå (FOS).

Særlig relevant utdanning

Forsvaret har et spesielt behov for personell innen enkelte fagfelt. Har du studert eller har erfaring fra disse feltene, vil du være en ekstra relevant søker.

  • Ingeniørfag
  • Politi
  • HR/administrative fag
  • Sykepleier
  • 3D-design
  • Logistikk og materiellforvaltning
  • Sikkerhetspolitikk og internasjonale studier
  • Nautikk
  • Informatikk
  • Elektroingeniør
  • Informatikk og teknologi
  • Cybersikkerhet
  • Ingeniør innen automatiserings- og elektronikkdesign
  • Informasjonsvitenskap
  • Droneteknologi
  • C4IS-/IKT-faglige studier
  • Ingeniørfag
  • Etterretningsfaglige studier
  • Freds- og konfliktstudier
  • Internasjonale studier
  • Ledelse
  • Logistikk
  • Helsefaglige studier
  • Statsvitenskap med fokus på internasjonale tema
  • Økonomi og HR
  • Sikkerhets- og beredskapsstudier
  • Sosiologi og utviklingsstudier

Denne utdanningen gir

 • Fast jobb som offiser i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Tidlig ansvar som offiser innen oppdragsløsning og ledelse av egne soldater
 • Mange spennende jobbmuligheter i inn- og utland
 • Gratis kost og losji, 1G (tjenestetillegg). Du trenger ikke studielån
 • En variert og spennende hverdag med fokus på praktisk ledelse

Søknad og opptak

 1. Når du søker opptak til årstudium i ledelse og militære studier, må du gjennomføre flere steg for å konkurrere om studieplass.

  1. Registrer søknaden din innen søknadsfristen

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Vi anbefaler at du leser om opptakskravene før du søker.

  Du kan velge mellom å søke til Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Du kan søke alle tre, men må da prioritere etter eget ønske.

  2. Dokumentasjon:

  • Vitnemål fra fullført høyere utdanning. Om du avslutter utdanning etter søknadsfristen, må vitnemål sendes via kontaktskjema
  • Karakterutskrift fra høyere utdanning

  Dersom du har utdanning fra utlandet, må du laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, et annet skandinavisk språk, eller engelsk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå. Du som søker har selv ansvaret for å kontrollere om du trenger å søke NOKUT for godkjenning av grad i Norge. Les mer om dette på NOKUT og Samordna opptak

  Forsvaret kan kontakte andre institusjoner og arbeidsgivere for å få bekreftet at dokumentene er ekte.

  Om du tilfredsstiller søknadskravene, vil du etter søknadsfristen innkalles til opptaksprøve. Du må takke ja eller nei til innkallingen.

  Før opptaket starter, vil du motta et informasjonsskriv. Du må fylle ut en egenerklæring for helse og også gjennomføre en personlighetstest.

  Om du oppfyller kravene og består opptaksprøven, vil du kunne få tilbud om studieplass. Du må svare på tilbudet innen fristen som står i tilbudsbrevet ditt, for ikke å miste studieplassen.

  Slik beregnes krav om gjennomsnittskarakter

  For søkere med bokstavkarakter, benyttes følgende omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

  Snittet beregnes av alle emner med bokstavkarakter med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng. For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget, blir tallverdien ganget med antall studiepoeng, og det summeres. Totalsummen blir delt på summen av antall studiepoeng. Resultatet blir beregnet med tre desimaler, og dette er den vektede gjennomsnittskarakteren som benyttes til å vurdere om kandidaten har C = 3,0 i snitt, og dermed tilfredsstiller minimumskravet. Eksempelvis:

  Emne 1: Karakter A med 20 studiepoeng blir 5 x 20 = 100

  Emne 2: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 30 = 120

  Emne 3: Karakter C med 10 studiepoeng blir 3 x 10 = 30

  Emne 4: Karakter D med 20 studiepoeng blir 2 x 20 = 40

  Emne 5: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 30 = 120

  Emne 6: Karakter C med 40 studiepoeng blir 3 x 40 = 120

  Karaktersnitt 530/150 = 3,533 (3,53) i snitt.

  Emner med karakter «bestått» inngår ikke i poengberegningen. Hvis «bestått» er den eneste karakteren i utdanningen vil du få 3 karakterpoeng.

 2. Opptaket vil bli gjennomført i 2 faser:

  Fase 1

  Kvalifiserte søkere inviteres til å gjennomføre innledende psykologiske og teoretiske tester i blant annet norsk, engelsk og regning. Dette gjennomføres på et sesjonssenter i området hvor din folkeregistrerte adresse hører til. Prøvene gjennomføres på en ettermiddag/kveld. De som kvalifiserer seg til videre opptaksprøver, kalles inn til fase 2.

  Vi anbefaler å friske opp generell matte-, norsk- og engelskkunnskap i forkant av opptaket.

  Fase 2

  Søkere som kommer videre fra fase 1, innkalles til opptak på Sessvollmoen leir fra cirka 10.–19. mars 2023.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Vi vil gjennomføre medisinsk vurdering, fysiske tester, intervju og vurdering av personlige egenskaper.

  Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser i Forsvaret. De best kvalifiserte kandidatene vil konkurrere om studieplassene.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer i cirka 10 dager – nettopp for å sikre at alle kandidater blir sett og vurdert. I den første del av perioden på Sessvollmoen gjennomføres de ulike testene inne i leiren. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da flere av disse vil kunne være dine fremtidige medstudenter. Mot slutten av første fase blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre fase er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innebærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. I denne fasen avdekker vi viljen og evnen du har til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst, som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Dette gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen er en grunnleggende militærfaglig tilleggsutdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Lederutdanningen i Forsvaret er unik fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, fagperson og leder.

  Du vil få variert og omfattende kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Du vil lære mer om fagområder som militært lederskap, militærmakt, operasjonsplanlegging, og du får en grunnleggende forståelse for den militære profesjonen. Dette gjør at du kan løse en rekke utfordrende og spennende oppgaver i Forsvaret.
   
  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på både teoretiske og praktiske oppgaver. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en offiser. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis. Denne praksisen er tett koblet til den teoretiske delen av undervisningen for å skape en helhetlig forståelse for de krav som stilles til fremtidens offiserer. 

 2. Som ny kadett møter du i starten av august for å gjennomføre det første emnet som er felles for alle bachelorprogrammene og årsstudiet ved Forsvarets høgskole. Dette emnet foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Etter oppholdet på Heistadmoen gjennomføres resten av første semester ved Krigsskolen i Oslo eller ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Etter jul skal kadettene i Hæren fortsette studiet på Krigsskolen i Oslo, kadettene i Sjøforsvaret på Sjøkrigsskolen i Bergen, mens kadettene i Luftforsvaret fortsetter på Luftkrigsskolen i Trondheim

 3. Studiet er et fulltidsstudium, der all undervisning er obligatorisk. Undervisningen skjer vanligvis i ukedagene, men man må være forberedt på noe helgeaktivitet. Det er i perioder undervisning på andre steder enn Krigsskolen i forbindelse med øvelser og praksis. 

  Studiehverdagen er variert og innholdsrik og er fysisk, mentalt og kognitivt krevende. Utdanningsmodellen tar utgangspunkt i at læring skjer gjennom studentaktiv undervisning. All praksis, veiledning og undervisning tar utgangspunkt i en studentaktiv og problemløsende tilnærming og stimulerer til samhandling. Dette for å utvikle selvstendige og kritisk tenkende offiserer med de riktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

  På skolene bor du på tomannsrom. Her får alle tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler. Dette er boliger som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettsfasiliteter. Som kadett ved kan du spise alle dine måltider gratis i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. 

  Skolene har gode treningsfasiliteter med både gymsal, basseng og styrkerom. 

 4. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Det norske forsvaret har tjenestesteder over hele landet, fra Kirkenes i nord til Oslo i sør. Som første stilling etter uteksaminering vil de fleste tjenestegjøre i som troppssjef med ansvar for 20 til 40 soldater. En viktig del av jobben vil være å lede planlegging og gjennomføring av utdanning og oppdragsløsning av din egne tropp, både i garnison og felt.  Når du har fullført årsstudium, vil forsvarsgrenen din gi deg ytterligere kurs, opplæring og kompetanseheving. Dette er fag- og funksjonsrettet utdanning som sertifiserer deg til å utøve den spesifikke stillingen du får. 

  Karrieremulighetene innen Forsvaret er mange. Utdanningens overordnede mål er å gi kadettene de beste forutsetningene for offisersstillinger innen relevant fagområde i Forsvaret. 

  Studiet kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Offiserer med minimum bachelorutdanning og årsstudium kan søke mastergrad i militære studier ved Forsvarets høgskole. 

   

  • Du gis 1 pliktår i Forsvaret etter endt utdanning
  • Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er kr 111 477 per 1. mai 2022
  • Du får gratis kost og losji
  • Du får tre gratis hjemreiser hvert skoleår
  • Det gis tjenestefri i samsvar med studieplanen
  • På reiser utover de tre gratis reisene, gis det normalt rabatter på offentlig kommunikasjon (rabatt kan variere mellom ulike selskap og reisemåter)  
  • Du får gratis lege- og tannlegebehandling
  • Hvis du har barn, kan søke om å få forsørgertillegg. Du finner mer informasjon og betingelser her
  • Har du bolig kan du søke støtte til husleie, renteutgifter, og andre boutgifter etter egne regler. Du finner mer informasjon og betingelser her

  Som ansatt i Forsvaret er du underlagt Forsvarets disponerings- og beordringssystem. Du finner mer informasjon om dette systemet i dette pdf-dokumentet.

 5. For søkere med bokstavkarakter benyttes følgende omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

  Snittet beregnes av alle emner med bokstavkarakter med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng. For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir tallverdien ganget med antall studiepoeng og det summeres. Totalsummen blir delt på summen av antall studiepoeng. Resultatet blir beregnet med tre desimaler, og dette er den vektede gjennomsnittskarakteren som benyttes til å vurdere om kandidaten har C = 3,0 i snitt, og dermed tilfredsstiller minimumskravet. Eksempelvis:

  Emne 1: Karakter A med 20 studiepoeng blir 5 x 20 = 100

  Emne 2: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 15 = 100

  Emne 3: Karakter C med 10 studiepoeng blir 3 x 10 = 30

  Emne 4: Karakter D med 20 studiepoeng blir 2 x 20 = 40

  Emne 5: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 30 = 120

  Emne 6: Karakter C med 40 studiepoeng blir 3 x 40 = 120

  Karaktersnitt 530/150 = 3,533 (3,53) i snitt.

  Emner med karakter «bestått» inngår ikke i poengberegningen. Hvis «bestått» er den eneste karakteren i utdanningen vil du få 3 karakterpoeng.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school