20210907OAV_Sølvpil_Luftvern_Andøya_19534_export

Luftforsvaret øver i Oslo

Denne uken vil styrker fra Luftforsvarets luftvernbataljon på Ørland være stasjonert i, og rundt hovedstaden. Som en del av øvelse Joint Viking skal styrken øve på å beskytte luftrommet over Oslo.

Luftvernbataljonen vil være synlig i flere deler av hovedstaden. Styrken som øver i Oslo, vil være oppsatt med blant annet fire NASAMS-utskytningsramper og radarer, og består av omtrent 40 kjøretøyer og 140 ansatte og vernepliktige. 

– Publikum trenger ikke å bekymre seg. Dette er en del av øvingsvirksomheten vår, og det eksisterer ingen kjent trussel mot hverken Norge eller Oslo som gjør at vi trener med denne typen styrker her nå, forteller sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

Øvelsen går ut på å planlegge, lede og gjennomføre luftvernoperasjoner i hovedstaden. Sett i lys av krigen i Ukraina er det ekstra viktig å trene på å beskytte befolkningssentre og kritisk sivil infrastruktur.

Luftvernbataljonen hører vanligvis hjemme på Ørland flystasjon utenfor Trondheim. De skal etter planen være i Oslo og omegn fra tirsdag til og med lørdag.

Det vil være militært vakthold i alle feltstillinger. Vi minner om forbudet mot bruk av droner. 

F-35 kampfly vil også i korte perioder kunne ses og høres over hovedstaden, onsdag til fredag. Disse deltar i øvelsen. Kampflyene vil fly godt innenfor regelverket for flyving over tettbygde strøk.

Info til media

Det vil bli en egen event for media som media kan melde seg på. Se denne siden for påmelding og mer info om eventen.

Pressehenvendelser bes rettes til

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret
oberstløytnant Eivind Byre
Tlf. 95 741 540
ebyre@mil.no

Kommunikasjonsrådgiver, Luftforsvaret
Sigurd Tonning-Olsen
Tlf. 488 65 018
stonningolsen@mil.no

20210907OAV_Sølvpil_Luftvern_Andøya_19377_export.jpg
Fra en luftvernøvelse på Andøya i 2021. Foto: Ole Andreas Vekve, Forsvaret