OV ”Bøkfjord” er Kystverkets første hybridskip. Det multifunksjonelle fartøyet, som skal gå i tjeneste i Troms og Finnmark, ble døpt i Ålesund torsdag 15. september 2016. Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim

Øvelse Barents ­­2. juni

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har øvelse Barents blitt gjennomført årlig i mer enn 20 år, med noen få unntak. Russiske og norske beredskapsressurser øver sammen om søk og redning, og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder.

Øvelsen ble gjennomført 2. juni. 

Øvelsen er lagt til ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland. Selve øvelsen består av en sjøredningsdel, hvor søk og redning øves live, og en oljeforurensningsdel der innsatsressurser fra Norge og Russland i fellesskap skal bekjempe virkningene av et oljeutslipp. De to delene ledes av henholdsvis HRS og Kystverket på norsk side.

Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik øvelse årlig og det er i løpet av disse årene utviklet gode faglige og personlige relasjoner mellom aktørene. Den økende aktiviteten og ferdselen med sjøgående fartøy i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid i området. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene - å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp.

Når det gjelder søk og redning skjer denne koordineringen mellom redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensningsdelen  tilsvarende mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

I tillegg til før nevnte instanser vil bl.a. følgende delta fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk.

Tilsvarende vil Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet stille ressurser fra norsk side.

Pressemeldingen fortsetter under bildene:

På grunn av den stadig vedvarende koronapandemien og de restriksjoner som fortsatt gjelder, vil det i år bli begrenset ekstern deltakelse og heller ingen utveksling av personell mellom fartøy. Media vil heller ikke kunne bli med ut på havet. I stedet vil media få tilgang til film- og bildemateriell fra årets øvelse.

Forsvaret vil her fortløpende legge ut video og bilder fra øvelsen:

https://filer.forsvaret.no/index.php/s/TxmJSWnxpd269Wo

I tillegg legger vi ved bilde av Kystverkets oljevernfartøy OV Bøkfjord og et bilde med russiske og norske deltakere fra et tidligere planleggingsmøte.

 

Pressekontakter:

  • HRS N-N: Bente Jonassen, 95 17 65 22, eller Geir Mortensen 90 66 66 34
  • Kystverket: Kristine Ballantine-Marthinsen, 98 46 33 68
  • Forsvaret: Major Stian Roen, 91 52 40 68
  • Redningsselskapet: beredskapsrådgiver Stig Fredriksen, 90 57 12 55