Samtrening med fregattvåpenet. Besetning fra KNM Roald Amundsen får anledning til å komme ombord og trene / NH90 helicopter on board the coastal vessel KV Senja

Strukturalternativ B

Dette alternativet innebærer styrking av utvalgte områder. Alternativet har to varianter: «B-sjø» som gir en styrking av sjødomenet, og «B-land» som styrker landdomenet.

​Alternativ B er mindre ambisiøst enn alternativ A, som er forsvarssjefens anbefaling. Alternativ B styrker Forsvaret på utvalgte områder og består av to mulige utviklingsretninger:

 • B-land: styrke stridsevnen på eget territorium
 • B-sjø: styrke stridsevnen i havområdene

Alternativ B-land

Alternativ B-land styrker evnen til å motstå et konvensjonelt angrep i nord ytterligere. I tillegg etableres en lett brigade i Sør-Norge, som vil kunne bidra mot trusler over hele Norge.

Grafisk fremstilling av styrkealternativ B (land)

1.0-Styrkealt_B-Land.png

Fordeler

Sammenlignet med alternativ C:

 • Økt volum og tilgjengelighet i landdomenet
 • Økt utholdenhet i hele strukturen, både i styrkevolum og i understøttelse
 • Økt mobilitet for landstyrkene
 • Økt ildkraft og evne til fellesoperativ langtrekkende ild
 • Økt evne til å sinke en motstander gjennom økt ildkraft
 • Økt evne til å forsvare hele landet
 • Økt evne til alliert mottak

Begrensninger

Sammenlignet med alternativ A:

 • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
 • Sårbar i maritim evne
 • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter
 • mot kryssermissiler og ballistiske missiler
 • Noen mangler i NATOs kapabilitetsmål for Norge

Kapasiteter

Luft

 • 6 taktiske transportfly
 • 6 maritime patruljefly
 • 52 kampfly
 • 3+4 luftvern
 • 14 maritime helikoptre
 • 34 taktiske helikoptre

Sjø

 • 15 kystvaktfartøyer
 • 6 fregatter
 • 4 mineryddersystemer
 • 4 ubåter

Land

 • 11 manøverbataljoner
 • 16 kampstøttebataljoner

Personell

 • 22 500 ansatte og 15 000 mannskaper
 • 42 000 i Heimevernet

Alternativ B-sjø

Alternativ B-sjø vektlegger økt maritimt nærvær i nordområdene i fred, krise og krig. I tillegg styrkes evnen til å sikre de maritime forsterkningstransportene til Norge.

Grafisk fremstilling av styrkealternativ B (sjø)

1.0-Styrkealt_B-Sjø.png

Fordeler

Sammenlignet med alternativ C:

 • Økt volum og tilgjengelighet i sjødomenet
 • Økt utholdenhet i hele strukturen, både i styrkevolum og i understøttelse
 • Økt evne til tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene
 • Økt evne til alliert mottak
 • Økt evne til anti-ubåtoperasjoner
 • Økt evne til fellesoperativ langtrekkende ild

Begrensninger

Sammenlignet med alternativ A:

 • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
 • Begrenset evne til å forsvare hele landet
 • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter mot kryssermissiler og ballistiske missiler
 • Noen mangler i NATOs kapabilitetsmål for Norge

Kapasiteter

Luft

 • 5 taktiske transportfly
 • 6 maritime patruljefly
 • 52 kampfly
 • 3+5 luftvern
 • 24 maritime helikoptre
 • 21 taktiske helikoptre

Sjø

 • 17 kystvaktfartøyer
 • 8 fregatter
 • 5 mineryddersystemer
 • 5 ubåter

Land

 • 8 manøverbataljoner
 • 10 kampstøttebataljoner

Personell

 • 21 500 ansatte og 13 500 mannskaper
 • 40 000 i Heimevernet