Illustrasjons foto av soldater fra Telemark bataljon til FMR rapport

Fagmilitært råd

Tirsdag 8. oktober 2019 la forsvarssjefen frem sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Her kan du lese rådet.

Fullversjon av rapporten
Fullversjon av rapporten fra Forsvarssjefens fagmilitære råd
Kortversjon av rapporten
Kortversjon av rapporten fra Forsvarssjefens fagmilitære råd

Bakgrunn

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg, og er i dag preget
av mer alvor og av større uforutsigbarhet.

Neste år legger regjeringen frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren.
I den forbindelse er forsvarssjefen bedt om å legge frem sitt fagmilitære
råd for hvordan Forsvaret bør styrkes for å møte de nye utfordringene.

Mandatet fra regjeringen fremhever at Norges sårbarhet øker i takt
med at trusselbildet forverres. Det gjør at Norge må ta et større ansvar
for egen sikkerhet i våre nærområder og bidra mer til NATO-alliansens
samlede avskrekkings- og forsvarsevne. Regjeringen beskriver behovet for en mer robust forsvarssektor, med tilpasset reaksjonsevne, tilstrekkelig utholdenhet,bedre situasjonsforståelse, bedre beskyttelse og større evne til å håndtere samtidige hendelser.

Forsvarssjefens anbefaling

Den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig  forverret siden 2014. Virkemiddelbruken øker i styrke og omfang, og vi utfordres på flere områder. For å sikre norske interesser må vi ha et sterkt og troverdig forsvar, samtidig som vi jobber for å styrke NATOs rolle og posisjon i nordområdene.

Forsvarssjefen har utarbeidet fire alternativer (A, B, C og D) til fremtidens forsvar.

Alternativ A er det høyeste ambisjonsnivået og det forsvarssjefen anbefaler. Alternativ D er det laveste.

Med alternativ A vil Norge få et forsvar som er sterkt nok til å beskytte Norge i en ustabil og urolig tid –  og stort nok til å bidra til NATOs kollektive forsvar.

Ambisjonsnivået og omfanget reduseres gradvis for alternativ B, C og D. Forsvarssjefen har også vurdert en videreføring av dagens forsvar – et såkalt nullalternativ. Dette vil imidlertid ikke oppfylle regjeringens ambisjoner og krav, og nullalternativet er derfor ikke behandlet i rådet.

Les mer om de fire alternativene under:

Alternativ A

Dette alternativet sikrer en struktur som møter sikkerhetssituasjonen

Pil til høyre
Innsatsstyrke Polar Bear VI fra Heimevernsdistrikt-01

Alternativ B

Dette alternativet gir en struktur som styrker utvalgte områder i Forsvaret

Pil til høyre
Samtrening med fregattvåpenet. Besetning fra KNM Roald Amundsen får anledning til å komme ombord og trene / NH90 helicopter on board the coastal vessel KV Senja

Alternativ C

Dette alternativet gir en struktur som styrker bidraget til NATOs kollektive forsvar

Pil til høyre
20190625tk_I0196

Alternativ D

Dette alternativet gir en struktur som er tilpasset nasjonal evne

Pil til høyre
20181105KL_FH2B0109

Dette er Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR)

  • Utviklingen i Forsvaret og forsvarssektoren avgjøres gjennom fireårsplaner, såkalte langtidsplaner. Regjeringen arbeider nå med en ny langtidsplan for årene 2021–2024. Planen legger føringer for hvordan Forsvaret skal utvikle seg i fireårsperioden.
  • I planarbeidet trenger regjeringen innspill og råd fra eksperter, forskere, fagfolk – og fra sektoren selv. I april 2019 ba derfor regjeringen om råd fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
  • Forsvarssjefens fagmilitære råd, forkortet FMR, ble lagt frem tirsdag 8. oktober. I rådet ga forsvarssjefen regjeringen fire ulike alternativer til hvordan Forsvaret kan utvikles fremover. Alternativene er ulike i omfang og kostnad.
     
  • Regjeringen vurderte rådet fra forsvarssjefen og brukte det i sitt videre arbeid med langtidsplanen. Regjeringen la frem sitt forslag til langtidsplan for Stortinget våren 2020. Etter vedtak trår den nye langtidsplanen i kraft fra 2021.