Bilde i Black and white GINE_Gine Rønne Bolling

Gine Rønne Bolling

Avdeling
Forsvarets høgskole
Stilling
Seniorrådgiver

Gine R. Bolling jobber som forsker ved Seksjon for Sjømakt og Sjømilitær ledelse ved FHS/ Sjøkrigsskolen.  

Hun gikk ut i 2019 med en mastergrad i Politics of Conflict, Rights and Justice ved SOAS, University of London. Her utforsket hun internasjonal sikkerhetspolitikk og våpenutvikling. Bolling skrev masteroppgave om de etiske og juridiske implikasjonene av utviklingen av dødelige autonome våpensystemer (Lethal Autonomous Weapon Systems – LAWS) og hva som menes med menneskelig kontroll i den internasjonale diskusjonen rundt bruken av kunstig intelligens og algoritmisk beslutningstaking i krigføring. Videre tok ut et traineeship ved Europarådet i Strasbourg, hvor hun jobbet for The Directorate of Political Affairs.  

Ved FHS/ Sjøkrigsskolen forsker hun på autonome militære systemer og fransk utenriks-, og forsvarspolitikk i det maritime domenet og i forhold til europeisk forsvarssamarbeid.