Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU) i Forsvaret skjer hovedsakelig ved Forsvarets høgskoles avdelinger.

Disputas eyetracking Sjokrigsskolen
Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?