Margrete-dagene illustrasjon

Ny virkelighet for sikkerhet og forsvar i Norden

Utgått
Dato Tid Sted Billetter
28. sep 2023
09:00  - 13:45

Margretedagene arrangeres på Akershus festning, 25.–29. september. Hensikten er å gi nordiske samfunnsaktører og personer fra det nordiske samarbeidet en mulighet til å forstå dagens Norden, samt å diskutere potensialet i nordisk samarbeid og integrasjon. Søkelyset er på implikasjonene av Finlands og Sveriges om medlemskap i NATO og hvordan nordisk samarbeid påvirkes av en endret sikkerhetspolitisk virkelighet. 

I samarbeid med  Forsvarets fellestjenester, Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur og Foreningen Norden bidrar institutt for forsvarsstudier (IFS) til sikkerhetspolitisk konferanse under Margretedagene

Konferansen samler fremtredende nordiske akademikere, forsvarspersoner og politikere til diskusjoner om historiske utviklingstrekk og dagsaktuelle problemstillinger. 

Program

08.30–09.00  Dørene åpnes, kaffe med mer

09.00–09.10 Velkommen og åpning av konferansen

Arne Opperud, sjef Forsvarets fellestjenester/kommandant Akershus festning
Kjell Inge Bjerga, direktør Institutt for Forsvarsstudier (IFS)

09.15–10.00 Nordisk samarbeid i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet 
Utenriksminister Anniken Huitfeldt
i samtale med Kjell Inge Bjerga, IFS

10.00–10.10  Kort pause

10.10–11.40  Nordisk samarbeid: Den politiske debatten
Guri Melby, leder for Venstre
Ingrid Fiskaa, medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Sosialistisk Venstreparti 
Magnus Christiansson, Försvarshögskolan
Kristin Haugevik, Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi)
Moderator: Kate Hansen Bundt, Generalsekretær Den norske Atlanterhavskomité

11.40–12.15  Enkel lunsjservering

12.15–13.45 Norden på vei mot et tettere militært samarbeid
Eirik Kristoffersen, Forsvarsjef
Antti Pihlajamaa, Finish Institute of International Affairs 
Torunn Laugen Haaland, FHS/IFS
Håkon Lunde Saxi, FHS/Stabsskolen
Moderator: Anders Romarheim, FHS/IFS

13.45  Konferansen avsluttes

Margretedagene for alle

standard_Margareta__1353-1412__drottning_av_Danmark_Norge_och_Sverige_-_Nationalmuseum_-_15053.tif

Margretedagene inviterer også alle – både store og små – til å ta del i den nordiske historien, fra Dronning Margretes dager til i dag. Under Margretedagene kan du blant annet oppleve utstillingen Vår Fru Dronning Margrete, samt musikkopptredener og kulturelle innslag – på vakre, historiske Akershus festning. 

Historien bak
I 1397 forente Dronning Margrete rikene Danmark, Norge og Sverige – som den gang omfattet hele dagens Norden. Denne unionen kjenner vi som Kalmarunionen. I en usikker tid med både pest og militære trusler var dette en enestående bragd i middelalderens Europa, med mange paralleller til dagens verdenssituasjon. 

Den nordiske dronningen var et politisk geni, med en visjon om et samlet og sterkt Norden. Hun ble Nordens mektigste i en tid der kvinner hadde lite de skulle ha sagt. Da hun kom til makten, innførte hun umiddelbart kvinnefred i Norden. Over 600 år etter sin død er hun fortsatt relevant og står igjen som en foregangskvinne. 

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?