«Uniform på jobben-dagen»

Heimevernets soldater er representert i mange yrkesgrupper. 4. desember oppfordres alle til å ta på seg uniformen på jobb.

Hvorfor en slik dag?

illustrasjon uten bakgrunn

Sett av datoen 4. desember i år. Da arrangerer Heimevernet «uniform på jobben-dagen» for første gang. Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. 

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

 1. – Heimevernet ønsker å være synlig i lokalsamfunnet. Vi vil vise frem at vi er 40 000 soldater og befal spredt over hele landet, og at vi tilhører alle samfunnslag og alle yrkesgrupper.

 2. – Nei, det er du ikke. Det er frivillig om du vil bære uniform på jobben denne dagen. Hvis du har et yrke der roller og myndighet kan misforstås om du bærer uniform, skal du ikke bruke den.

 3. – Du kan bare bruke uniform på jobben om arbeidsgiver har godkjent det.

  Her kan du finne et informasjonsskriv til arbeidsgiver om dagen.

 4. – I yrker der man er uniformert (sivilt), skal ikke militær uniform brukes. Det må vurderes ut fra situasjon og må avtales med arbeidsgiver.

 5. – Nei. Det er frivillig å delta, men alle som har mulighet, oppfordres til å være med å vise frem Heimevernet på en positiv måte.

 6. – Hvis arbeidsgiveren din samtykker til at du kan bære uniform på jobben, er det ingenting i veien for det. Hvis du underviser små barn, bør barn og foreldre informeres i forkant.

Fakta
4. desember er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette. Det er frivillig å delta, men de som deltar skal bære uniformen i henhold til Forsvarets uniformsreglement. Det skal ikke bæres militær uniform dersom det er fare for at rolle eller myndighet kan misforstås.
Bakgrunn
Ideen kommer fra svenske Hemvärnet, som arrangerte «uniform på jobben-dagen» for første gang i fjor, med stor suksess. De har igjen hentet ideen fra England, der reservister en gang i året tar på seg uniformen og går på jobb. I Norge har Ideen ligget på skrivebordet en stund. I forbindelse med at HV er 75 år til neste år, så er en god start på jubileet å arrangere «uniform på jobben-dagen» også i Norge.
Pil til høyre
Har du kolleger som lurer på mer om HV? Last ned brief her

Takk for at jeg får låne arbeidstakeren din

Fredag 4. desember ønsker Heimevernet å vise arbeidsgivere at de har en viktig nasjonal beredskapsressurs på arbeidsplassen.

Pil til høyre
Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, besøkte kursdeltagere på lagførerkurset ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).

Nammo på fulltid, Heimevernet på deltid

Når «uniform på jobben-dagen» arrangeres 4. desember, støtter Nammo de ansatte i å bruke HV-uniformen på jobben. De har rundt 750 ansatte, hvor om lag 25 stykker er i Heimevernet.

Pil til høyre
20201030MS_MG_7334

Stolthet og anerkjennelse

– Vi vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på jobben-dagen» vil vise kollegaer, venner, familie og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen, sier sjef for Heimevernet, Elisabeth Michelsen.

Pil til høyre
_H2B1923
Forsvarets uniformsreglement
Det er viktig å følge uniformsreglementet, også på «uniform på jobben-dagen». Sett deg inn i hvilke bestemmelser som gjelder.

Uniformen i henhold

Spørsmål og svar om uniformen på dagen

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om uniformen du skal ha på deg 4. desember. 

 1. Du skal selvsagt følge HMS-reglene på jobben din. Enten det er bruk av hjelm, frakk, synlighetsstøy osv.

 2. Hodeplagg skal alltid brukes om du ikke har tak over hodet. Det er valgfritt hvilket hodeplagg du bruker, for eksempel beret eller feltlue.

 3. Det er helt valgfritt å delta, men vi oppfordrer alle til å gjøre det. Uniform på videokonferanse går også.

 4. Man trenger ikke stryke uniformen.

 5. Vi oppfordrer alle som kan, å delta på arrangementet.

 6. Man må gå ut i fra hva som er greit for arbeidsgiver, og hvilke reglement dere har på jobben.

 7. Heimevernssoldaten deltar med den uniformen hun/han har. At uniformen er «godt brukt» gjør ingenting. Du har arbeidsuniform M04 og/eller M-17. Bruk den du synes passer best.

 8. Du må bruke den uniformen du allerede har. Heimevernet har ikke «ekstra» uniformer å gi ut til uniformen på jobben-dagen.

 9. Selv om det er desember og kjølig ute, så må du ikke bruke ullfrotte. Du kan bruke grønn t-skjorte under uniformsjakken.

 10. Til uniform på jobben-dagen skal du bruke arbeidsuniformen din. Det er M-17 eller M-04, bruk den som passer best.

 11. Hodeplagg skal ikke brukes innendørs, kun utendørs. Da kan du benytte deg av beret eller feltlue.

 12. Når man skal bære uniformen, kan det være lurt å barbere seg og stelle håret for å se mest mulig presentabel ut.

Svensk "uniform på jobben" suksess

I fjor gjennomførte det svenske Hemvärnet "uniform på jobben-dagen" for første gang.

Pil til høyre
Hemvärnet har
Pil til høyre
Soldatkort for uniform på jobben-dagen