Emneside for NAV2303 Navigasjonssystemer 1

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov, samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på operativt og ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/1 og A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på operativt og ledelsesnivå (F1)

Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.

Faglig innhold:

 • Geodesi
 • Magnetkompass
 • Gyrokompasset
 • Landbaserte systemer
 • Satellittbaserte systemer
 • ECDIS
 • AIS
 • Radarteoridelen av IMO 1.08 RADAR navigasjon, plotting og ARPA
 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • bred kunnskap om radarteori og ARPA
  • kunnskap om geodesiens, navigasjonsutstyr og navigasjonssystemenes historie
  • kunnskap om navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr
  • kunnskap om og kjenner til virkemåten og begrensninger til tradisjonelle navigasjonshjelpemidler som magnetkompass og gyrokompass
  • kunnskap om satellittbaserte navigasjonssystemer, ECDIS og AIS
  • kunnskap om prinsippene for landbaserte systemer.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • demonstrere bruk av navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • benytte aktuell dokumentasjon og fagstoff
  • selvstendig oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan/har kadetten:

  • teoretisk kompetanse innenfor navigasjonssystemer og sensorer i tråd med Sjøforsvarets behov og STCW 1978 med tillegg
  • presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 2. Organisering

  Emnet er koordinert med emnene og øvelsene grunnleggende ECDIS/AIS-kurs, Sjømilitær teknologi 1 og 2, MPN 4, Øvelsene Ryfylke og Vestkyst, ARPA-kurs, og Brovakt og fartøyskontroll.

  Delemnet radar er hentet fra IMO modullkurs1.08 Radar, ARPA, CRM og SAR kurset.

  Faget Sjømilitær teknologi 2, dekker radarpensumet i Kjerstad Del 2 kapittel 2.1-2.6 (radarens oppbygning) samt 2.14 (strålefare). Sjømilitær teknologi 1 og 2 dekker Kjerstad Del 1 kapittel 2.2 Elektro- og radiotekniske grunnbegreper. ARPA kurset gjennomføres som en modul over 1 uke med teori og simulatorøvelser, parallelt med MPN 4 Øvelse Ryfylke.

  Den grunnleggende delen av IMO modulkurs 1.27 ECDIS gjennomføres som modul i semester 2 etterfulgt av praksis om bord på skolefartøyene (Øv Vestkyst) slik at elevene får nødvendig ECDIS opplæring så tidlig som mulig i utdanningsløpet. Resterende undervisning i ECDIS gjennomføres i Navigasjonssystemer 1.

  Arbeidsmåter

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Ved behov og der det er hensiktsmessig kan undervisning bli gjennomført som fjernundervisning (Eks: Teams)
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
  • Undervisning ombord på skolefartøyene og lab.oppgaver relatert til systemer på skolefartøyene
  • Itslearning brukes for å administrere faget og formidle pensum som ikke er en del av fagliteraturen
  • Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret
  • Sjøforsvaret. Reglement for navigasjon i Sjøforsvaret
  • Sjøforsvaret. Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Sulen (2018). Necesse. How does the civil maritime stand-alone GPS user receiver compute its position? SKSK
  • Sulen (2016). Necesse. Flerkonstellasjons GNSS-utstyr er bedre enn GPS! SKSK
  • Sulen (2015). Civil Maritime GNSS Combinations In Arctic Areas. The University of Nottingham. UK
  • Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 6. utgave, Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-2552-1
  • Faglærere vil kunne benytte egne kompendium/faglitteratur der hvor dette er nødvendig for å dekke Sjøforsvarets behov for dybde og vinkling innen de forskjellige delemnene
 3. Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell. Teller 100% av karakteren.

  Varighet: ca. 20 minutter

  Karakterskala: A-F

 4. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet er et teoretisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.