ml2017-0267

Kommunale veteranplaner

Regjeringen har oppfordret alle landets kommuner til å utarbeide kommunale veteranplaner.

100 000 norske kvinner og menn har siden 1947 gjort tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner. De aller fleste av disse er ikke lenger i aktiv tjeneste. Derfor oppfordres landets kommuner, i regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge», til å utvikle kommunale planer for å sikre våre veteraner fra internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset tjenestetilbud. 

Utvikling av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv. Flere kommuner har gode erfaringer med å organisere dette i en interkommunal ramme. 

Forsvaret har de siste ti årene opparbeidet seg betydelig erfaring og kunnskap om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Dette ønsker vi å dele med alle landets kommuner. Forsvaret har derfor laget et grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan. I den finner kommuner som vil lage en veteranplan et utvalg gode tiltak som kan vurderes.

Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan
Her finner kommuner som skal utvikle en veteranplan et utvalg gode tiltak som kan vurderes.
Kontakt Forsvaret
Har du spørsmål om Forsvarets støtte til kommunale veteranplaner?

Kommunale veteranplaner som er vedtatt