201A2673

– En unik måte å komme inn i Forsvaret på

Henrik Bergel går på årsstudium i ledelse og militære operasjoner på Krigsskolen i Oslo. Han mener utdanningen gir en super inngangsbillett til offiserstillinger i Forsvaret, for personer uten forsvarserfaring.

– Jeg synes utdanningen så langt har vært utrolig bra. Det har vært en god miks av grønn tjeneste og teoretiske fag på skolebenken. Og det har vært mye sosialt, sier Henrik Bergel. Han er 27 år og har snart fullført første halvdel av årsstudium i ledelse og militære operasjoner ved Krigsskolen i Oslo.

Men med fem års utdanning som sivilingeniør i kybernetikk og robotikk og to års jobberfaring som ingeniør er han mer erfaren enn de fleste andre studenter et halvt år inn i studiet sitt.

Han trekker fram to grunner til at han endte opp på årsstudium på Krigsskolen:

– Jeg har alltid hatt lyst til å være i Forsvaret, og dette har vært en unik måte for meg å komme inn i Forsvaret på, uten førstegangstjeneste. Det virket også som en arena for god personlig utvikling, og det appellerte veldig til meg. 

Havnet på årsstudium litt ved en tilfeldighet

Det var litt tilfeldig at han fant ut om studiet. Det ble aldri førstegangstjeneste fordi han tidligere drev med skiskyting på et relativt høyt nivå. Dermed fikk han fritak fra førstegangstjeneste på grunn av idretten.

Drømmen om Forsvaret slapp ikke taket, og da han parkerte skiene, åpnet det seg etter hvert andre muligheter. 

Først via kybernetikkstudier og stilling som softwareutvikler i Kongsberg Gruppen: 

– Jeg jobbet som softwareutvikler og fikk der ta del i utviklingsbiten innen flere av kommunikasjonsproduktene til Forsvaret. 

Så for ett års tid siden var han inne på Forsvarets nettsider og kikket. Der kom han over årsstudiet:

– Det virket som en god mulighet for å komme inn i Forsvaret. Så jeg søkte. Og nå håper jeg på å få sett de samme produktene jeg har vært med på utviklingen på, fra den andre siden, som bruker.

Bergel har allerede planer og ønsker klare for karrieren videre etter studiet. Han har akkurat søkt seg til stillinger i sambandsbataljonen i Bardufoss, og som troppsjef på Rena når studiet er ferdig. Han har fått bekreftet at han skal jobbe med samband, og får beskjed over nyttår om hvor. For som med flere av utdanningene i Forsvaret, så er du garantert jobb når du er ferdig.

– Både i sambandsbataljonen og på Rena tror jeg at jeg får utnyttet den faglige sivile kompetansen min. I tillegg håper jeg å utvikle meg videre som offiser i Forsvaret, sier Bergel. 

En bredt sammensatt gruppe folk

– Er det en bestemt personlighetstype som passer inn på årsstudium for ledelse og militære operasjoner?

– Nei, det vil jeg ikke si. Så lenge du er motivert og har lyst på en litt annen hverdag enn du kanskje har fra før, så tror jeg dette studiet kan passe for mange forskjellige folk.

Bergel tror dette årsstudiet er en veldig fin måte å få mennesker med sivil utdanning inn i Forsvaret på. 

– Det er veldig mange forskjellige mennesker. Alle har ulike erfaringer, så alle har noe å bidra med, både sosialt og faglig. Vi er en veldig god gjeng i klassen.

Henrik Bergel, student på årsstudium i ledelse og militære operasjoner om klassemiljøet.

Han går på studiet med det som ifølge ham er et spekter av både folk og utdannelser. Han forteller om medstudenter med bakgrunn fra fysioterapi, barnevernspedagogikk og økonomi. Det er ingeniører som ham selv, sykepleiere og politi. 

– Og i tillegg er det også veldig mange forskjellige mennesker. Alle har ulike erfaringer, så alle har noe å bidra med, både sosialt og faglig. Vi er en veldig god gjeng i klassen.

Forsvarserfaring ikke nødvendig

Fordi han aldri har vært i førstegangstjenesten hadde Henrik Bergel aldri stiftet bekjentskap med verken feltstøvler eller grønn tjeneste før han startet opp på Krigsskolen. De første ukene ute i felt ble derfor en tid med bratt læringskurve og masse utfordringer:

– I starten var det jo veldig mange grunnleggende soldatferdigheter som jeg måtte lære. Jeg hang litt bakpå, forteller Bergel.

Masse kunnskap skulle inn i løpet av en kort periode:

– Men det er jo veldig godt lagt til rette for at du skal lykkes og lære raskt, så det er jo bare å konsentrere seg om å henge med, så går det fint.

– Hvis noen sitter på gjerdet og lurer på om de skal søke, hva vil du si til dem da?

– Hvis du sitter på gjerdet og lurer på om du skal søke eller ikke, så er det bare å «gønne på». Opptaksprosessen er jo en lærerik opplevelse i seg selv, og så har du jo muligheten til å ta et valg senere hvis du får plass, avslutter Bergel.