IMG_1434

Allierte nasjoner øver på missilforsvar utenfor Andøya

I øvelse At Sea Demonstration / Formidable Shield 21 trener KNM Fridtjof Nansen på missilforsvar sammen med allierte. Utenfor Hebridene har de for første gang skutt med ESSM – og truffet et øvingsmål med supersonisk hastighet. Nå er fregatten utenfor Andøya, hvor siste del av øvelsen vil foregå.

I 2014 ble Norge medlem i MTMD – et multinasjonalt luftvernsamarbeid. Dette forumet samarbeider om trening, øving og utvikling av godt og troverdig missilvern. Norges deltagelse på øvelse At Sea Demonstration / Formidable Shield 21 er en del av medlemskapet, og er viktig for å vise vår forpliktelse til det kollektive forsvaret av NATO.

Den siste uken har fregatten KNM Fridtjof Nansen trent på skyting med overflate-til-luft missil (ESSM), og det gar for første gang truffet et øvingsmål med supersonic hastighet. Det vil si at hastigheten til målet var raskere enn lydens hastighet.

 

I tillegg har de gjennomført etterforsyning av drivstoff og ammunisjon til sjøs (RAS), og andre øvelser sammen med de allierte fartøyene fra Belgia, Tyskland, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia og USA.

– Det er viktig for Sjøforsvaret å være delaktig i slike øvelser for å vise at Norge er en seriøs aktør i NATO. Vi viser at vi har forpliktelser som vi kan oppfylle, samt at det er en god treningsarena for besetningen som deltar, sier nestkommanderende på KNM Fridtjof Nansen, orlogskaptein Martin Graff.

20210522_TAS_365.jpg
Nestkommanderende om bord på KNM Fridtjof Nansen, orlogskaptein Martin Graff.

Unike muligheter på Andøya

Formidable Shield har blitt gjennomført to ganger tidligere, men i år er første gang Andøya Test Center er involvert. MTMD-forumet har hatt ønske om å knytte sammen to forskjellige operasjonsområder, og Norge anbefalte derfor å benytte Andøya Test Center sammen med skytefeltet på Hebridene i Skottland.

20210527-nasams
Treningen på Andøya

foregår i en fellesoperativ ramme sammen med Hærens kampluftvern og Luftforsvaret. 

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Det er flere grunner til at Andøya Test Center egner seg bra til en slik type øvelse. Med et fareområde på 25000 kvadratkilometer og et luftrom med lav tetthet, kan de støtte operasjoner som ikke er mulig å utføre andre steder. Mens andre test-områder ofte har stasjonære sensorer, er infrastrukturen til test-området på Andøya mobil og kan endres i forhold til kravene til hvert enkelt oppdrag.

20200122JØ_7374.jpg
Sjef for operasjoner i Sjøforsvaret, flaggkommandør Yngve Skoglund.

– Andøya Test Center (ATC) og Norge tilbyr øvingsområder i verdensklasse. Her kan alt man foretar seg registreres for senere analyse. Øvingsfeltet ligger i et område med mindre trafikk i luften og på sjøen enn det man finner i øvingsfelt lenger sør i Europa, noe som gjør det enklere og tryggere å gjennomføre komplekse og avanserte øvelser. ATC er også godt egnet for samarbeid med de andre forsvarsgrenene. For Norge er det viktig at våre allierte kommer hit for å trene slik at vi blir flinkere til å samarbeide og kan gjennomføre bedre og mer avansert trening sammen, sier sjef for Operasjoner i Sjøforsvaret,  flaggkommandør Yngve Skoglund.

 

 

 

 

 

IMG_1434
At Sea Demonstration / Formidable Shield 21

er den mest komplekse felles og integrerte luft- og rakettforsvarsøvelsen som noen gang er utført til sjøs.

I tillegg til kompleksiteten, er det også et viktig moment i øvelsen at den foregår over et større geografisk område. Fartøyene vil være i stand til å posisjonere seg rundt havområdet som dekker størstedelen av verden, og det vil da være viktig for ledelsen å kunne utøve kontroll og kommando ovenfor hele styrken.

Trener på forsvar

NATOs missilforsvar er utviklet for å motvirke trusselen mot ballistiske missiler. Dette er en utelukkende forsvarende evne. Når allierte nasjoner trener sammen, er dette for å demonstrere evnen til å samarbeide om integrert luft- og missilforsvar.

– Maritime styrker operer både nasjonalt og sammen med allierte. Vi samarbeider også med styrker på land og i luften. For at vi skal bli flinke og få utnyttet systemene våre fullt ut, må vi øve og trene sammen. ASD/FS21 er en utmerket arena for å øke vår kompetanse samtidig som den bidrar til at vi utvikler og forbedrer vår evne til i fellesskap å forsvare oss mot alle trusler som kommer gjennom luften, avslutter Skoglund.