Sjef Sjøforsvaret Rune Andersen under øvelsen Formidable Shield

Rune Andersen ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

Kontreadmiral Rune Andersen ble i dag utnevnt i statsråd til viseadmiral i Sjøforsvaret og blir beordret i stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Andersen har lang og variert operativ tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret, blant annet som skipssjef på både Hauk- og Skjold-klasse missiltorpedobåt, divisjonssjef i MTB-våpenet og som sjef for MTB treningssenter. Han har også erfaring fra Forsvarsdepartementet og Sjøforsvarsstaben, og han var sjef Marinen fra 2018 til 2020. Kontreadmiral Andersen har siden 2020 vært sjef for Sjøforsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gratulerer den påtroppende FOH-sjefen:

– Gratulerer til Rune Andersen med utnevnelsen og viktig stilling. Jeg ser frem til å fortsette å videreutvikle Forsvaret med ham som sjef FOH. Andersen har både riktig erfaring og bakgrunn for å lede hovedkvarteret i en mer uforutsigbar og usikker tid, sier Kristoffersen.

Overtar etter Odlo

Rune Andersen overtar FOH-jobben etter generalløytnant Yngve Odlo, som har sittet i stillingen siden februar 2021. Odlo går av for aldersgrensen ved årsskiftet.

– Nå skal vi finne en ny sjef Sjøforsvaret. Vi har tid til god overlapping både mellom av- og påtroppende sjef FOH og mellom Rune Andersen og hans arvtager som sjef Sjøforsvaret, sier forsvarssjef Kristoffersen.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har overordnet kommando og kontroll over norske militære aktiviteter her hjemme og i utlandet. Dette omfatter alt fra Kystvakten, redningstjenesten og grensevakten – til norske soldater i utlandet.

– Det sentrale navet

Andersen selv ser frem til å starte i den nye jobben:

– FOH er det sentrale navet i Forsvarets operative virksomhet og linken til NATO og våre allierte. Jeg ser virkelig frem til å videreføre den viktige jobben som gjøres, og samtidig fortsette utviklingen av hovedkvarteret for å møte den nye sikkerhetssituasjonen og tilpasse oss et NATO i endring, sier Andersen og legger til:

– Sjefsskiftet både på FOH og i Sjøforsvaret ligger noe frem i tid, så inntil videre vil jeg være fullt konsentrert om å lede Sjøforsvaret. 

Kontreadmiral Andersen har fire års erfaring fra NATOs maritime hovedkvarter i Northwood i Storbritannia, og i denne perioden var han også deployert som liaisonoffiser til Combined Maritime Forces i Bahrain.

Han har høyere utdanning fra Forsvarets stabsskole i Danmark i 2006 og Forsvarets høgskoles sjefskurs høsten 2016.