301122-FORSVARET-0203

Norge donerer artillerigranater til Ukraina

På oppdrag fra regjeringen har Forsvaret sendt 10 000 artillerigranater til Ukraina. Alt materiellet er nå sendt fra Norge.

Artillerigranatene kan brukes i flere typer artilleriskyts – blant annet i M109, som Norge har donert tidligere. Artillerigranatene er hentet fra Forsvarets lagre, og Forsvaret har gjort grundige vurderinger av konsekvensen for nasjonal beredskap.

Ukraina trenger støtte raskt, og vi fortsetter derfor å vurdere hva vi kan donere fra Forsvarets struktur. Samtidig undersøker vi videre hva vi kan anskaffe direkte fra produsent for å donere videre, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 

Viktig for Ukraina og Europa

Forsvarsministeren poengterer at Ukraina har stort behov for mer ammunisjon for å stå imot de russiske invasjonsstyrkene. 

– Slike artillerigranater er svært nyttige for det ukrainske forsvaret, og det er viktig for Europas og Norges sikkerhet at Ukraina lykkes i å stå imot Russlands angrep, sier Gram.

– Betydelig effekt 

Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar i fjor, og en rekke land har siden støttet Ukraina med militært materiell, utstyr og våpen. Norge har bidratt tungt gjennom 2022, og vil fortsette å bidra for å støtte Ukraina i 2023, sier forsvarsministeren. 

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som har ansvaret for å lede og gjennomføre donasjonsarbeidet i Forsvaret.

– Arbeidet har vært omfattende, men donasjonsoppdragene er løst som planlagt takket være godt samarbeid og svært dedikerte medarbeidere. Støtten har hatt betydelig effekt, og Norge har levert bidrag som lovet, sier sjef FLO, generalmajor Lars Christian Aamodt. 

Dette har Forsvaret donert

Per 3. januar 2022 har Forsvaret, på oppdrag fra regjeringen, donert mye militært utstyr. Blant annet har Forsvaret sendt 4000 M72 panservernvåpen, 1750 skuddsikre vester, 3000 vernemasker og 15 000 feltrasjoner. Se mer fullstendig liste i faktaboks.

Fremover vil donasjonsvirksomheten fortsette. Sjef FLO forteller at donasjonene har innvirkning på Forsvarets egne beholdninger og kan ha operativ betydning for Forsvaret. 

– Dette er imidlertid en konsekvens av politiske og strategiske beslutninger, sier Aamodt. 

Donasjoner fra Forsvaret

Utvalgte donasjoner fra Forsvaret til Ukraina per 3. januar 2022: 

 • M72 panservernvåpen: 4000 stykker 
 • Skuddsikre vester: ca. 1750 stykker 
 • Vernemasker: ca. 3000 stykker 
 • Personlig brukerutstyr: ca. 46 000 ulike artikler som marsjstøvler, hjelmer, liggeunderlag, soveposer etc. 
 • Vinterbekledning: ca. 1 067 000 artikler 
 • Mistral luftvernmissiler: 133 stykker 
 • M109 haubitser: 23 stykker (pluss cirka 40 000 reservedeler) 
 • Iveco LAV 3: 14 stykker (pluss cirka 2100 reservedeler) 
 • Hellfire-missiler: 160 stykker 
 • MLRS: 3 vogner 
 • Scania P92 med kran: 2 stykker 
 • Scania P113 med krokløft: 7 stykker 
 • 155mm granater, drivladninger, brannrør og tennpatroner: 10 000 stykker

For oversikt over flere typer donasjoner fra Norge til Ukraina, se lenken under.