20230913_MMQ_2779-min

Avfyrte missil for første gang

Det litauiske luftforsvaret har for første gang skutt skarpt missil fra luftvernsystemet NASAMS.

Skarpskytingen fant sted på Nordmela rakettskytefelt på Andøya i Nordland under øvelsen Joint Silver Arrow, og ble gjennomført med støtte fra Luftvernbataljonen fra Ørland flystasjon. De stilte med sikkerhetspersonell, som støttet den litauiske luftvernbataljonen under hele gjennomføringen. I tillegg hadde den norske bataljonen med en «minimumspakke» med personell og utstyr – for å gjennomføre en egen norsk skarpskyting.

– Det å støtte det litauiske luftforsvaret med å verifisere at treningen de har gjennomført hjemme har fungert, har vært svært givende for oss, forteller major Eirik Bjerkestrand, batterisjef 52M i luftvernbataljonen på Ørland flystasjon.

Han forteller videre at for alle de som jobber med luftvern er skarpskyting alltid et høydepunkt, og spesielt når man gjennomfører skarpskyting med våpensystemet for aller første gang.

­– Da er det klart at en sånn begivenhet som dette også blir stort for oss. I tillegg har øvelsen gitt oss verdifull trening i å deployere og integrere våre to nasjoners systemer, og samtidig ta imot en alliert nasjon og operere sammen med dem.

Fulltreffer

Litauernes første skarpskyting ble en suksess, med fulltreffer på måldronen.

– Dette er en milepæl for Litauen og for samarbeidet vårt som har vært over flere år. Når det i tillegg går så bra er det klart man er fornøyd, sier den norske batterisjefen.

Planleggingen av øvelsen har foregått i halvannet år. Oberstløytnant Andrius Konovalovas, den litauiske bataljonssjefen, forteller at de har kommet en lang vei siden de først mottok luftvernsystem i mai 2020. Blant annet har de allerede stått på beredskap med systemet under årets NATO Summit i Vilnius, sammen med enheter fra Tyskland og Spania.

– Etter denne første vellykkede skarpskytingen med NASAMS, kan jeg trygt si at det litauiske luftvernpersonellet alltid er klare til å gjennomføre alle oppgavene som kommer vår vei, skulle det bli nødvendig, avsluttet han.