20210325_ODA_0382

C-130J har gjort en forskjell i Mali

Det norske transportfly-bidraget til FN i Mali er over for denne gang. Etter seks måneder i det vest-afrikanske landet, vender mannskapet og flyet hjemover.

Det er tredje gangen Norge stiller et slikt bidrag til denne operasjonen kalt MINUSMA («Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali» – eller FN's multidimensjonale integrerte operasjon for stabilitet i Mali..

Denne fredsbevarende styrken består i dag av rundt 14.000 soldater i Mali, plassert rundt om på forskjellige baser i det enorme landet. Jobben til det norske bidraget kalt NORTAD (Norwegian Tactical Detachment) har vært å frakte personell og materiell mellom de ulike basene. I tillegg til detteharbidraget stått på medisinsk beredskap med sin C-130J Hercules i fra sin base i Bamako, som ligger sør i Mali.

General Dennis Gyllensporre som er sjef for FNs operasjon i Mali, skryter av den norske innsatsen.

- FN har et stort behov for å få frakte materiell, personell og utstyr rundt om i Mali slik at vi kan være mobile og fleksible. De norske styrkene med C-130J Hercules har daglig gjenommført operasjoner for oss, slik at våre styrker kan fungere ute i Mali. Det norske bidraget har vært helt nødvendig i hverdagen. Dette bidraget kjennetegnes av høy profesjonalitet og kvalitet, forteller generalen.

Mali er i størrelse dobbelt så stort som Frankrike. Infrastrukturen og veiene i landet er dårlig. Dette fører til at transport av materiell, mat og personell egner seg dårlig langs veien. Dessuten er disse transportene utsatte for angrep og veibomber. I luften er trusselen ikke så stor. - Til den FN-basen som ligger lengst unna Bamako, bruker vi to og en halv time å fly med  last. Langs landeveiene kan det ta opptil tre uker, forteller sjefen for NORTAD III, oberstløytnant Jens Bolstad.

Konflikten i Mali er tildels uoversiktlig. Mali er et stort land med et svakt statsapparat, som over lengre tid har nedprioritert den nordlige delen av landet. Dette har skapt misnøye blant befolkningen og derav opphavet til opprørsstyrken som jobbet for å frigjøre nordområdene og danne en selvstendig stat, «Azawad». I tillegg har flere terrororganisasjoner etablert seg i landet, noe som er med på å destabilisere landet.

I 2013 gikk opprørsstyrkene mot Bamako, og Mali ba om hjelp fra Frankrike for å motstå dette angrepet. Frankrike grep inn med militære styrker og hindret fremveksten til opprørsstyrkene. FNs fredsbevarende styrker ble i etterkant av dette i 2013 også involvert med et mandat for å håndheve fredsavtalen og beskytte sivilbefolkningen.

- Sikkerhetssituasjonen i Mali er vanskelig. Det er en stor trussel både mot sivil- befolkningen og mot MINUSMA. Den trusselen er det ulike bevæpnede grupper som står bak. Noen av disse er jihadist-grupper. Det er et vanskelig miljø for oss i MINUSMA å operere i og det er vanskelig for befolkningen. Men det er flere positive tendenser nå. Vi har klart å skape en mer stabil situasjon i nord i Mali, og vi har klart sammen med andre partnere å minske volden mot de sivile i andre områder, sier Gyllensporre, sjefen for FNs operasjoner i Mali.

Jens Bolstad, sjefen for det norske Hercules-bidraget har i hele sin militære karriere ønsket å bidra og jobbe for FN, og det føles godt å endelig bidratt i en slik operasjon.

- Jeg mener at FN utgjør en avgjørende rolle for sivile rundt om i verden. Det at vi i Mali kan frakte personell og materiell så raskt, effektiv og trygt, gjør jo at de på bakken kan gjøre en bedre jobb raskere for sivilbefolkningen. Jeg er oppriktig stolt av å kunne få bidra, og både stolt og imponert over styrken jeg har med meg, sier oberstløytnanten.

Dette er tredje gangen Norge bidro med et lastefly og personell til rådighet for FN i Mali. Oppstarten var i 2016. Norge satte da opp et rotasjonssystem hvor andre nasjoner ble med. Norge drifter også leiren Camp Bifrost, der transportflyene har base.   

- Nå er det Portugal som tar over stafettpinnen, og videre er denne kapasiteten sikret frem til mai 2022. Offisielt tar Portugal over i neste uke, så noen av oss står litt lenger enn selve flyet. Det er enda ikke tatt noen beslutning om Norge skal drifte Camp Bifrost eller delta videre med lastefly etter denne tid, avslutter oberstløytnant Jens Bolstad sjefen for den norske styrken i Mali.

Dette har Norge bidratt med:

  • Ett C-130J Hercules transportfly fra desember 2020 til mai 2021. Transportbidraget heter NORTAD III og består av rundt 70 personer – inkludert flybesetning, teknikere og annet støttepersonell.
  • Ni norske personer drifter leiren Camp Bifrost, like utenfor hovedstaden Bamako. Dette har Norge gjort kontinuerlig siden 2016.
  • Seks norske offiserer jobber i MINUSMAs militære hovedkvarter i Bamako. Norge har hatt personell ved hovedkvarteret siden 2013.