Bilde1

Comprehensive Shield er i gang

Hvert år får studentene ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole prøve seg som militære ledere i en simulert virkelighet. I år er også sosiale medier med på spillet.

Denne uken begynner praksisarena Comprehensive Shield. På Akershus festning samles over 200 studenter og ansatte, for å gi elever ved Stabsskolen trening som militære ledere og fellesoperativ stabserfaring. 

– Vi har to bein å stå på, både det militære og det akademiske. De to delene kombineres og kulminerer i denne øvelsen, forteller sjef for Stabsskolen, oberst Arvid Halvorsen.

Anvende teori i praksis 

Gjennom utdanningen møter elevene på store mengder teori fordelt på ulike emner. På Comprehensive Shield er formålet å skape en bred praksisarena som reflekterer hele masterutdanningen. Fokuset på øvelsen er læringsprosessen, og dermed settes det av tid til samspill, gode diskusjoner, vurderinger og drøftinger hos elevene.

Bilde2.jpg
Sjef for Stabsskolen, oberst Arvid Halvorsen, ser frem til øvelsen.

– Tidligere var planen, altså sluttproduktet, målet. Nå er vi mest opptatt av prosessen. Vi ønsker å jobbe prosessorientert og kontrollert, og vil gi elevene mulighet til å reflektere og lære, forteller Halvorsen. 

I løpet av øvelsen er målet at elevene skal opparbeide seg erfaringer, slik at de er bedre i stand til å løse oppgavene i en reell situasjon. Under øvelsen spiller studentene høytstående offiserer på NATO-nivå, og skal planlegge operasjoner, ta krevende beslutninger og koordinere en rekke ulike komponenter. Målet er at de skal forstå hvordan en planprosess i NATO gjennomføres. 

– Øvelsen byr på utfordringer med ufullstendig og forvirrende informasjon, samtidig som man skal samarbeide med flere mennesker. Mange fasetter skal håndteres samtidig, så elevene må lære seg god kommunikasjon og diskusjon, både internt og eksternt, for å gå best mulig beslutningsgrunnlag, sier Halvorsen.

SoMe-simulator 

Nytt for årets øvelse er implementeringen av somulatoren, en simulering av sosiale medier. I samarbeid med NTNU har forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utviklet et verktøy som etterligner sosiale medier og bidrar til informasjonsflyten i øvelsen. På den måten får mediene også en rolle i spillet.

– Fordi sosiale medier er en integrert del av alles hverdag, er det identifisert et behov for at man kan øve på å håndtere mediene i en krise også. Det bidrar til å gjøre øvelsen enda mer realistisk, forteller Silje Lensu Dåbakk, forsker ved FFI. 

Bilde3.jpg
Silje Lensu Dåbakk er en av de som har jobbet med somulatoren.

På somulatoren har både studentene og organisasjonene brukere, i tillegg til fiktive karakterer. Brukerne publiserer både pålitelig og falsk informasjon, og studentene må navigere informasjonsmiljøet på best mulig måte. Slik vil det også være i en reell situasjon. Derfor gir somulatoren en verdifull erfaring for videre arbeid.

– Hurtigheten og tilgjengeligheten i sosiale medier er kontinuerlig en del av verden rundt oss. Jeg synes det er spennende å se hvilke muligheter dette gir oss i øvelsen, forteller Arvid Halvorsen.

Utfordrende og spennende

På øvelsen er det over 150 studenter fra Forsvarets høgskole, med ulik erfaring, utdanning og fagområder. Sammen skal de løse oppdrag i det fiktive scenarioet. 

– Jeg tror det mest utfordrende blir å forstå sammenhengen mellom de ulike delene av spillet og å forstå vår rolle i den store sammenhengen, forteller Ida Heggheim fra F-35 avdelingen på Luftforsvarets våpenskole.

I det fiktive scenarioet må studentene navigere uvante prosesser på NATO-nivå, og kombinere ressurser fra en rekke ulike avdelinger.

– Det kan bli utfordrende å få til de kombinerte effektene, forteller Eirik Skomedal, tidligere talsperson for Hæren, og legger til.

– Men det blir kanskje også det viktigste. 

Skomedal bekler rollen som presse- og informasjonsoffiser på praksisarenaen, og vil derfor måtte håndtere informasjonsflyten somulatoren genererer. Han er positiv til at sosiale medier får spille en stor rolle i årets øvelse.

– Vi ser blant annet i Ukraina hvor stor påvirkning media og informasjonsmiljøet har på det som foregår på bakken. Å måtte forholde seg til media på øvelser er viktig, og der kan et verktøy som somulatoren bidra til å spille det på en realistisk måte, forteller Eirik Skomedal. 

De neste dagene skal studentene forsøke å løse konflikten og komme frem til en god handlingsplan. Etter måneder med forberedelser er de spent på hvordan det blir å komme i gang. 

– Det blir spennende å se om det vi gjør og beslutningene vi tar får en effekt. Nå har vi brukt lang tid på forberedelsene, så det blir gøy å komme i gang, avslutter Heggheim.