osse-observ-topp

Øvelsens granskende øyne

Visste du at et internasjonalt korps av uavhengige observatører følger øvelse Cold Response? Målet er mer åpenhet og mindre konflikt.

Med over 30 000 deltakere fra 27 land er øvelse Cold Response den største militærøvelsen i Nord-Europa i år. Men som arrangørland har Norge en rekke plikter overfor resten av Europa, blant annet med å varsle og informere om hvor, når, hvordan og hvor mange som deltar på øvelsen.

Åpenhet og transparens

Under den kalde krigen kom en rekke avtaleverk og institusjoner på plass for å redusere spenninger og mistro mellom øst og vest. Blant disse er Wien-dokumentet som håndheves av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Avtalen forplikter Norge til å invitere og ta imot observatører fra ethvert OSSE-land, inkludert Russland og Hviterussland. Under Cold Response er 31 observatører fra 17 land samt to organisasjoner på plass i Norge.

– Vi er her for å ivareta våre forpliktelser i Wien-dokumentet. Avtalen krever at man skal observere øvelser over en viss størrelse, og når Cold Response er så stor, viser vi som kommer at vi tror på Wien-dokumentet. Vi har en interesse av at avtaleverket skal leve, for det sikrer åpenhet og transparens, sier den svenske oberstløytnanten Hans Zettermark.

Teller ikke våpen og utstyr

Han representerer observatørkorpset og har vært observatør på en rekke militærøvelser tidligere. De siste dagene har norske myndigheter busset ham og de andre observatørene rundt i Nord-Norge for å møte deltakende styrker og avdelinger. Men observatørene løfter ikke på presenninger og teltduker for å telle våpen og materiell.

– Nei, vår jobb er å forsøke å danne oss et inntrykk av øvelsens størrelse. Vi skal se helheten og verifisere at dette stemmer overens med den informasjonen Norge har meldt inn på forhånd, sier Zettermark.

Russland deltar ikke

Observatørene kommer fra vestlige land, inkludert USA og Canada. Hverken Russland eller Hviterussland har valgt å sende observatører til Norge. Likevel mener Zettermark at det er viktig at Cold Response følges av uavhengige observatører, selv om alle er fra vestlige land.

– Vi ønsker tydelig å vise at i alle fall vi oppfyller Wien-dokumentet. Vi ønsker å holde liv avtalene, for de fremmer tillit og fjerner mistillit. Det er viktig å sjekke og kontrollere hverandre, og å holde observatør-kompetansen ved like, sier den svenske observatøren.

Sier Norge har levert

Han sier observatørene er godt fornøyde med opplegget fra Norge, og at mange har latt seg imponere over den viktige og aktive rollen vernepliktige har i de nordiske styrkene.

– Vi har fått et veldig bra bilde, og vi har fått god informasjon både i forkant og underveis i øvelsen. Norge har virkelig oppfylt sine forpliktelser og vel så det. Dette har vært lagt uvanlig godt til rette for å kunne følge denne øvelsen, sier Zettermark.

Viktig verifikasjon

Dette er en god tilbakemelding for den norske rustningskontrollen, som har ansvaret for å ivareta Norges forpliktelser og det internasjonale observatørkorpset.

– For Norge er det viktig å vise at vi er åpne og transparente rundt øvelsen. For å sikre dette, trenger vi observatører på plass for å verifisere at vi gjennomfører Cold Response slik vi har sagt at vi skal gjøre, sier Ragnhild Valle Hustad, sjef for den norske rustningskontrollen.

Hun har selv deltatt som observatør på andre øvelser, blant andre Zapad i Hviterussland. De siste dagene av Cold Response er observatørene i Sør-Norge for å følge deltakerne som øver i Østerdalen.