Soldater fra EFP 10.

Den viktige samtreningen

Under øvelsen «Iron Wolf» fikk soldatene fra Hæren verdifull trening med allierte styrker i Baltikum.

20211028Fr-6466

Det er midt på natten når alarmen går i Rukla leir i Litauen, cirka en times kjøring fra hovedstaden Vilnius. Her er over hundre soldater fra Telemark bataljon en del av NATOs Enhanced Forward Presence. Som er alliansens kollektive forsvar i Baltikum. Alarmen markerer begynnelsen på storøvelsen «Iron Wolf» der hele den multinasjonale bataljonen skal øve sammen. 

De rundt 120 norske soldatene gjør seg klar til å trekke ut i stillhet. Rutinene følges, prat og roping blir overflødig.

– Det er viktig at vi er raskest mulig klare, men samtidig skal man ikke stresse hverandre opp under en alarm. Man skal inn i en situasjon som vil kreve mye av oss, så energien må spares til det virkelig trengs, fortsetter Felix.

 

20211028Fr-6840

Klokken har passert 09 når de titalls lastebilene med stridsvogner, bergingsvogner og annet militært utstyr setter kursen for Pabrade øvingsfelt. Med litauisk militærpoliti foran går turen smertefritt.

Norge har deltatt i NATOs Enhanced Forward Presence siden 2017. Et oppdrag som ble etablert for å styrke det militære nærværet i Baltikum og Polen.

Nå består det av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper i Estland, Latvia, Litauen og Polen. Det siste året har Norge vært på plass med mekaniserte stridsgrupper fra Telemark bataljon og Panserbataljonen.

20211028Fr-7470

Kort tid etter alarmen er de norske styrkene på plass ved kjøretøyene. De skal klargjøres for transport til øvingsområdet noen timer unna. Stemningen er preget av konsentrasjon, mens alle utfører sine oppgaver.  

Den norske kompanistridsgruppen skal være i Litauen i seks måneder, og er nå kommet halvveis i sin periode i Baltikum.

Soldater fra EFP 10.

- Jeg er veldig fornøyd med de norske styrkene. Nordmennene settes stor pris på fordi de er svært profesjonelle, gir alt i kamp og ikke minst er de eksperter på korte klartider og høy beredskap.

Oberstløytnant Ruppelt, sjef i den multinasjonale bataljonsstridsgruppen.
20211028Fr-9132

– De tre månedene har gått fort, og jeg har blitt positivt overrasket over fasilitetene og samarbeidet med de andre nasjonene. Under hele oppholdet har tempoet vært høyt, som både har gitt oss et stort læringsutbytte og økt erfaringsnivået vårt, forteller Terje, administrasjonsbefal i den norske styrken.

20211028Fr-9330

– Når vi får øvd tett med andre nasjoner, som Tyskland under Iron Wolf, lærer vi av hverandre, og bygger et enda sterkere samarbeid på alle nivåer. Dette er også kunnskap vi tar med oss hjem til Norge for å gjøre jobben bedre hjemme. 

FAKTA:
 Enhanced Forward Presence (eFP)

  • Det har vært norsk deltagelse i NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence siden 2017.
  • Beslutningen om å opprette Enhanced Forward Presence ble tatt under NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016. Det ble besluttet at alliansen skulle forsterke sitt militære nærvær i Baltikum og Polen. De første styrkene var på plass i starten av 2017.
  • Operasjonen består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen.
  • Bidragene går på rotasjon mellom alliansens medlemsland.
  • Norge har bidratt siden 2017, og rullert med en mekanisert kompanistridsgruppe, artillerijegere fra Artilleribataljonen, og fjernoppklaringseskadronen fra etteretningsbataljonen.
  • Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljonsstridsgruppe (MNBG) i Litauen.
  • Styrken som Norge inngår i, holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius.
  • Nordmennene trener og øver sammen med soldater fra Tyskland, Belgia, Tsjekkia, Nederland og vertsnasjonen Litauen.
20211028Fr-0061
20211028Fr-9834
20211028Fr-9492
20211028Fr-9278
20211028Fr-1646