Dette er Finnmarks nye bataljon

– Å bygge opp en ny bataljon kommer til å bli alt annet enn enkelt, men jeg er svært motivert for oppgaven sier påtroppende bataljonssjef, Ronny Bratli.

Porsanger bataljon etableres 1. mai med ny bataljonssjef og
sjefssersjant på plass. 

Den nye Porsanger bataljon er et resultat av en politisk ambisjon om å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark. På denne måten skal Norge få et mer troverdig forsvar, som kan avskrekke, avverge og forebygge militær aggresjon i nord.

Den nye bataljonssjefen har bakgrunn blant annet fra Forsvarets spesialstyrker og gleder seg til å ta fatt på oppgaven:

–Jeg blir spesielt motivert av avdelinger med konkrete oppdrag fordi dette ofte blir veldig gode avdelinger. Se for eksempel på Hans Majestet Kongens Garde og Garnisonen i Sør-Varanger, det er ingen tvil om hva som er oppdraget, og det skal det heller ikke være hos oss, sier oberstløytnanten.

Styrkes i Finnmark

Styrkingen i nord er et arbeid som har pågått over flere år og Porsanger bataljon er en del av nye Finnmark Landforsvar (FLF), som er en felles ledelse for Hærens og Heimevernets avdelinger lengst nord i landet.

– Det er allerede gjort en svært god jobb, blant annet med at
Kavalerieskadron 2 nå blir overført fra Brigade Nord til Finnmark
landforsvar. Eskadronen er i dag en fullt oppsatt kavalerieskadron som vil være selve bærebjelken i den videre oppbyggingen av Porsanger bataljon, sier Bratli. 

Bataljonen skal mer enn dobles de neste årene frem mot full etablering senest 2025.

Bratli legger til at det er 2. Bataljon som har hatt oppdraget med å etablere og overføre Kavalerieskadron 2 til Porsanger bataljon og Finnmark Landforsvar. Et oppdrag han mener de har løst på en svært god måte.

Bratli er spesielt imponert over moralen og motivasjonen til de ansatte i Kavalerieskadron 2. Hele 25 prosent av de vernepliktige som har avtjent førstegangstjenesten sin der, skal fortsette i Forsvaret i denne eller i andre avdelinger. Flere er også rekruttert til lederutdanning i Forsvaret.

– Nå ser jeg frem til å bygge opp bataljonen. Den jobben går jeg inn i med skrekkblandet fryd fordi jeg vet det blir en stor og vanskelig jobb, men sånn skal det være. Det vil nok være knappe ressurser og bli tøffe prioriteringer fremover, men
oppdraget skal vi løse, sier han.

Nye stillinger

Med seg på laget får han også en erfaren støttespiller i Lars Stian
Hallonen som tar plass som sjefssersjant i Porsanger bataljon etter 18 år i Telemark bataljon.

Jeg gleder meg, selv om det blir litt annerledes å pendle til GP etter så mange år i Telemark bataljon og Rena. Vi har en stor jobb foran oss med å begynne og rekruttere enda flere hit til Porsanger, sier Hallonen.

Fremover vil det blant annet lyses ut flere stillinger i staben og i
kampstøtteeskadron. De nyansatte kan blant annet glede seg over at det nylig ble opprettet direkte flyrute mellom Oslo og Porsanger.