Bilde fregatt i solnedgang

En kontinuerlig kvalitetsheving

Sjøforsvaret er nå i gang med et omfattende vedlikeholdsløft på samtlige overflatefartøy i Marinen. Hovedvekten av arbeidet er rettet mot fregattene.

Best mulig teknisk kontroll

Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har iverksatt en hurtigarbeidende og omfattende prosess for å ta igjen et vedlikeholdsetterslep som har oppstått over tid. Det jobbes nå intenst på tvers av de aktuelle organisasjonene for å få gjennomført vedlikeholdet på en kontrollert og effektiv måte.

– Vi jobber kontinuerlig med vedlikehold av fartøyene. Dette gjør vi for å få best mulig teknisk kontroll. Vedlikeholdet må skje effektivt, da det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres. Da er det viktig med god planlegging, sier verkstedleder ved Forsvarets verksted Bergen (FVBE), Olav Øksnes.

AV ØKSNES PÅ VERKSTEDET.jpg
Verkstedsleder i FVBE, Olav Øksnes er fornøyd med arbeidsflyten under planleggingen. Foto: Fredrik Nydahl / Forsvaret

Digitalt samarbeid

Aktuelle aktører som er tilknyttet det pågående vedlikeholdsarbeidet var nylig samlet rundt samme «virtuelle» bord. Målet var å gjennomføre en fullstendig gjennomgang av alle vedlikeholdsavvik, sette i prosess, og lukke. FLO, FMA og Marinen har tett dialog om oppgavene som skal løses i fellesskap.

For å begrense kontakt, og opprettholde smittevernbestemmelsene ble forberedelsene rundt det kommende vedlikeholdet utført digitalt. 

AV SKYPEMØTE.jpg
Verkstedsleder i FVBE, Olav Øksnes er med på å planlegge vedlikeholdet fra kontoret sitt. Foto: Thomas Stangnes / Forsvaret

– Et tett samarbeid mellom Sjøforsvaret, FMA og FLO er en forutsetning for å lukke avvik og løfte vedlikeholdet til et høyere nivå. Initiativet som Sjøforsvaret nå har iverksatt i samarbeid med FLO og FMA, bidrar til økt driftssikkerhet og økt sjømilitær beredskap, forklarer Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen.

Vedlikeholdsplanlegger for Forsvarets verksteds- og produksjonsstyring i Sjøforsvaret, Knut Stensland er fornøyd med planleggingen og hvordan det hele ble løst:

– Det har fra torsdag til søndag forrige uke vært gjennomført en aktivitet knyttet til å planlegge vedlikeholdsaktiviteter for Sjøforsvarets fartøyer. Alle aktører med ansvar knyttet til vedlikeholdsstyring har vært samlet, og sammen har disse nå planlagt aktiviteter for kommende periode. Aktiviteten har vært en suksess for alle involverte parter.

AV KNUT STENSLAND OG ÅGE VETAAS.jpg
Vedlikeholdsplanlegger for Forsvarets verksteds- og produksjonsstyring i Sjøforsvaret, Knut Stensland og sjef for logistikk og materiell i Marinen, kommandørkaptein Åge Vetaas jobber strategisk for å få optimalisert vedlikeholdsprosessene i Marinen. Foto: Fredrik Nydahl / Forsvaret

En ny arbeidsmetode

Planleggingen er første steg i en detaljorientert vedlikeholdsprosess som begynte på mandag forrige uke. Den fysiske delen av vedlikeholdet er i gang, og vil fortsette ut januar måneden.

–  Selv om mye har måttet foregå digitalt, tror jeg faktisk dette har spilt oss bedre. Den nye arbeidsmetoden virker mer effektiv og den kutter tid. Når alle parter er tilstede forkortes beslutningsrekker betraktelig, slik at avgjørelser kan fattes fortløpende, fortsetter Øksnes. 

Fokus på sikker drift

Vedlikeholdsløftet favner over mange områder. Arbeidet ble påbegynt mandag 4. januar 2021, og pågikk gjennom helgen. Underveis har det blitt fattet beslutninger som vil gi mer effektive prosesser på lang sikt. 

– Marinens fartøyer har fortsatt utestående vedlikehold og modifikasjoner. Deler av dette kan løses på kort sikt, mens andre forhold har en lengre tidshorisont. Prioriteringer gjøres basert på kritikaliteten i avvikene. Sikker drift og «compliance» med gjeldende regelverk er en forutsetning for seilas og skal gjennomsyre all aktivitet i Marinen, sier sjef for logistikk og materiell i Marinen, kommandørkaptein Åge Vetaas.

KOMMANDØRKAPTEIN ÅGE VETAAS PEKER PÅ SKJERM.jpg
Sikkerhet var en viktig del av planleggingen. Her går kommandørkaptein Åge Vetaas over risikomatrisen. Foto: Fredrik Nydahl / Forsvaret

Ny varig normal 

Målsettingen for vedlikeholdsløftet er at vi skal oppnå en ny normaltilstand på et varig høyere nivå. Dette kan kun oppnås gjennom et vedvarende tett samarbeid og effektive prosesser mellom de tre involverte aktørene. 

– Den siste tiden har jeg ved noen anledninger hatt diskusjoner om hva som er viktigst: Er det sikkerhet eller er det operative leveranser? Vi må ikke tenke på de to som motsetninger - det er heller to sider av samme sak, avslutter Sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Flaggkommandør Trond Gimmingsrud.jpg
Sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud er svært opptatt av at sikkerhet og operative leveranser går hånd i hånd. Foto: Daniel Fatnes / Forsvaret