Lærling1234

Møt noen av Forsvarets lærlinger

Snart går fristen for å søke lærlingplass ut. Det kan være vanskelig å vite hva man vil gjøre, men her får du møte flere som er eller har vært lærlinger i Forsvaret, og høre hvorfor de valgte læretid hos oss.

Hva er bedre enn å kunne velge mellom 30 lærefag i Norges største lærebedrift?

Behovet for fagutdannede er stort, både i det militære og sivile. Fagfolk er også en viktig drivkraft for at alt skal gå rundt. Uten en kokk får ikke soldatene mat, og uten mekanikere fungerer ikke materiellet. Derfor ønsker Forsvaret lærlinger til en rekke fagfelt.

Mulighetene er mange

Signe, Eila-Amalie og Harald er tre av lærlingene i Forsvaret. 

885BD832-D2F9-40D8-950A-803B968AE272-F5A4D5AC-A639-4D2E-B091-AB605D196C77.jpeg
Signe Olsen, under rekruttperioden på Terningmoen.

Både Signe Olsen (18) og Eila-Amalie Nordnes (19) er førsteårslærlinger. Signe i kontor- og administrasjon, et fag som gir henne kunnskap og innsikt i saksbehandling, dokumenthåndtering og Forsvarets organisering. Eila-Amalie er motormannslærling. Her lærer hun å utføre grunnleggende mekanisk arbeid om bord på Sjøforsvarets fartøy. Som motormannslærling fungerer du også som røykdykker om bord i læretiden.

Signe startet læretiden sin i august 2020, og trekker frem noen av fordelene man får som lærling i Forsvaret: 

– Du får et sted å bo og gratis mat, rabatter på kollektivtransport og gratis lege- og tannlegebehandling, forteller hun.

– Det er litt annerledes på andre året, siden du da er ferdig med førstegangstjenesten. Du får blant annet flytte inn på eget rom. Andre året fokuserer du mer på fagopplæringen, og du blir i større grad sett på som en ansatt, legger hun til.

Eila-Amalie forteller at hun valgte å ta læretiden sin i Forsvaret fordi hun alltid har hatt lyst til å gå inn i Forsvaret.

– I tillegg gir det meg en større sjanse for å få jobb i militæret i ettertid, om jeg ønsker det.

Trivsel er viktig for å gjøre en god og effektiv jobb, uavhengig om det er militært eller sivilt. Dette er noe både Signe og Eila-Amalie har en positiv opplevelse med.

– Jeg stortrives som lærling i Forsvaret, og jeg mener oppriktig at det er et av de smarteste valgene jeg har tatt i livet, sier Signe.

– Jeg trives veldig godt. Det kan være lange dager, og det kan være tungt arbeid, men det er så givende. Du får mye ut av hver eneste dag. Å dra i Forsvaret er noe av det beste som har skjedd meg, jeg får minner for livet og blir kjent med mange fine folk, forteller Eila-Amalie.

Harald Eilertsen-Sandum (21) er inne i sin siste tid som kokkelærling på Sessvollmoen leir. Også han trives godt.

– Jeg ble tatt godt imot og veiledet. Det er rom for å utvikle seg, og kommunikasjonen er bra, sier Harald.

tempImagen687rL.jpg
Harald Eilertsen-Sandum er en del av kokketeamet som lager mat for soldater og ansatte på Sessvollmoen leir.

Videre forteller han at læretiden i Forsvaret er en unik mulighet – fordi man får tatt førstegangstjeneste og læretid samtidig. I tillegg er det en bra ting å ha på cv-en.

– Du får mange muligheter videre, og du lærer mye av Forsvaret generelt, legger han til.

Han har blant annet fått feltkjøkkenkurs. Det gir muligheter til å reise rundt på oppdrag og å oppleve nye ting.

For Harald stopper ikke lysten etter endt læretid. Han vil fortsette.

– Jeg har vært i kontakt med kjøkkensjefen, og det kan være aktuelt å fortsette i Forsvaret, sier han.

Mange muligheter

– Vi jobber for at flere av lærlingene våre skal få jobb i Forsvaret og fortsette hos oss, sier sjef for opplæringskontoret i Forsvaret, Jan Inge Hansen.

Han legger til at det ikke nødvendigvis trenger å være i den avdelingen du tok læretiden din i, det er mange muligheter i Forsvaret.

«Preben» og Kevin er to tidligere lærlinger som i dag er ansatt i Forsvaret.

Møt kontorlærlingen Mathias

Mathias er lærling ved Forsvarets mediesenter – og stortrives.

Pil til høyre
mathias-godli-laerling

Spesialist på kampfly

F-35 er ryggraden i Forsvaret, og «Preben» (21) er en av de første som var lærling på dette kampflyet. Han var avionikerlærling på F-35 ved Ørland flystasjon. I dag er han ansatt som spesialist i samme fagfelt. Forskjellen er at han nå jobber mer med våpen, dette fordi det kreves flere kurs som lærlingene ikke får ved sivile skoler.

– Disse fagene blir tatt i et nokså omfattende kurs etter læretiden som tar for seg militærspesifikke systemer, deriblant eksplosiver, våpen, utskytningsseter og militære kommunikasjonssystemer, forteller han.

ORL210125JTH0391.jpg
Visespesialist «Preben» ved 132 luftving på Ørland flystasjon.

Han visste tidlig at dette var veien han ville gå. Allerede før ungdomsskolen bestemte han seg for at flytekniker i Forsvaret skulle være hans første store mål. 

Han har en lang liste over grunner til at han valgte Forsvaret:

– Det er en stor fordel og døråpner på mange måter å ta påbygging med gratis nettundervisning – samtidig som jeg var lærling. I tillegg kunne jeg søke inntil 20 000 kroner i stipend. Selv brukte jeg stipendet på å ta førerkort i klassene C1 og C1E.

«Preben» stortrives i jobben i Forsvaret.

– Jeg trives godt og føler at jeg blir satset på. Jeg har blant annet blitt tildelt oppfølgingsansvar for noen av de nye lærlingene. I denne stillingen har du helt klart gode muligheter til å bli god i rollen som utøvende tekniker på sikt. 

Arbeidsdag på skytebanen

Kevin Styrvold Hem (21) tok læretiden sin i kontor- og administrasjon hos Heimevernsstaben på Terningmoen. Dette er et fag som inneholder mye mer enn bare å sitte på kontoret bak en skjerm, dette har Kevin fått opplevd.

Han jobber nå som assisterende administrerende befal og hjelper til med utdanning av vernepliktige og oppfølgning av lærlinger som tjenestegjør i avdelingen.

Hverdagen er variert og inneholder alt fra dager på kontoret til leksjoner utendørs og skytebanedager. I tillegg støtter han ledelsen i staben med administrativt arbeid, slik at de kan gjennomføre møter og seminarer.

IMG_0401.jpg
Visekorporal Kevin Styrvold Hem på skytebanen i lærlingtiden sin.

– Miljøet er kjempebra, og alle blir behandlet som kollegaer, og ikke soldater. Jeg trives veldig godt i jobben min og det jeg gjør. Det er veldig varierende oppgaver.

Kevin og de andre kontorlærlingene i Forsvaret har en viktig rolle for at alt skal gå rundt. Skulle det oppstå noe, er han på vei og hjelper til med det meste. 

– Jeg har fått med meg masse god kunnskap jeg kan ta med meg videre, blant annet selvstendighet, lederskap og effektivitet, sier han.

Kevin sier en må ta sesjonen seriøst og gjøre sitt aller beste:

– Det er viktig å kunne ta til seg læring og vise engasjement, legger han til.

Han anbefaler andre å gjøre som han.

– Jeg anbefaler alle som kunne tenkt seg dette, har tanker om dette eller er i tvil, å søke seg som lærling i Forsvaret, avslutter Kevin.