210908-F-HO012-1030

F-35 på Evenes gjennomførte alliert samtrening med B-2 fra Island

I september trente 332 skvadron, som er stasjonert på Evenes, sammen med to B-2 som opererer fra Island.

Begge oppdragene var koordinert med Forsvarets spesialstyrker, som var tett integrert både i planleggingen og gjennomføringen av oppdragene. Oppdragene som ble gjennomført var svært komplekse og personell fra 332 skvadron, Forsvarets spesialstyrker og amerikanske B-2 fra Whiteman Air Force Base i Missouri i USA, gjennomførte i forkant koordinert og integrert planlegging fra forskjellige lokasjoner i Europa. Samtreningen med Norge skjedde mandag 6. og onsdag 8. september.

Hovedfokus for treningen var sømløs utveksling av informasjon mellom land og luftstyrker både under planlegging og gjennomføring av komplekse femtegenerasjons luftoperasjoner.         

– Dette viser for det første hvor langt vi allerede har kommet med tanke på å gjennomføre komplekse operasjoner og integrere F-35 både med vår viktigste allierte og styrker i vårt eget forsvar, helt uavhengig av lokasjon. For det andre viser treningen hva det allerede er mulig å gjennomføre fra Evenes som for første gang er vertsbase for F-35, sier oberstløytnant Tron Strand, sjef 332 skvadron.   

Oppdragene som ble gjennomført faller inn under rammen av Bomber Task Force (BTF), bygger på tidligere erfaringer fra tilsvarende oppdrag og representerer en videreutvikling av samarbeidet og integrasjonen mellom F-35, Forsvarets spesialstyrker og amerikanske luftstyrker.    

– Det er svært viktig for Luftforsvaret at vi kan samarbeide sømløst med vår viktigste allierte og at F-35 fungerer i en fellesoperativ ramme. F-35 er en ressurs for hele Forsvaret, noe disse oppdragene er et meget godt eksempel på, sier generalmajor Folland, sjef Luftforsvaret.

20200316MP_-F-QP712-0543.jpg
Bildet er fra 2020 hvor Norske F-35A kampfly samtrente med B-2A Spirit bombefly i luftrommet ovenfor Keflavik, Island. Foto: Master Sgt. Matthew Plew / U.S. Air Force

– Et viktig suksesskriterium for at vi får til denne integreringen med B-2 og F-35, er de gode relasjonene og tillitsbyggingen mellom Forsvarets spesialstyrker og kampflymiljøet i Luftforsvaret over mange år. Dette har ført til en god forståelse for hvordan vi gjennomfører avansert samvirke og integrasjon med høyteknologiske plattformer, sier sjef for Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud.

– Det at disse strategiske plattformene kan operere sømløst sammen er viktig for nasjonen Norge, legger han til.

210908-F-HO012-1048_web.jpg
Hovedfokus for treningen var sømløs utveksling av informasjon mellom land og luftstyrker både under planlegging og gjennomføring av komplekse femtegenerasjons luftoperasjoner. Foto: USAF

332 skvadron fortsatte frem til midten av september med operasjoner fra Evenes. Dette er en del av skvadronens opptrening mot å overta QRA-oppdraget i 2022, og treningen har også skjedd med skarp våpenlevering på Halkavarre skytefelt i Finnmark. Våpenleveringen i Halkavarre ble støttet og kontrollert av joint terminal attack controllers (JTAC) fra Hæren.