Forsvaret_etatsvåpen

Fakta om saken

Som en stor offentlig organisasjon er Forsvaret ofte i nyhetsbildet. På denne siden har vi samlet informasjon og fakta om aktuelle saker i nyhetsbildet.

Åpenhet, ærlighet og transparens er viktig for Forsvaret. Derfor ønsker vi å bidra med den informasjonen vi kan dele i aktuelle saker. Under kan du lese mer om forsvarsrelaterte saker i nyhetsbildet.