20200212JØ_0007

Forsvarets usynlige vinterkrigere

Når vi trenger informasjon fra bak fiendens linjer, er det Fjernoppklaringseskadronen vi sender. I vinter lærte de bort vinterkunnskap til sine amerikanske kollegaer.

Feltoperatørene går der ingen andre går. I vær og terreng ingen andre vil være i. De velger de usannsynlige rutene, der fienden ikke forventer at noen vil forsøke å ta seg frem.

Fjernoppklaring er en av Etterretningsbataljonen i Hærens mange kapasiteter. Feltoperatørene er avdelingens viktigste våpen for menneskebasert innhenting av informasjon fra områder som besittes av fiendtlige styrker.

Skjult og lydløst sniker feltoperatørene seg inn. Der etablerer de operasjonspost og henter inn viktig informasjon om fienden. Informasjonen sender de hjem. Å vite hvor fienden befinner seg og hvor sterke de er, kan være avgjørende for å kunne slå tilbake et angrep.

Små marginer

Oppdragene kan vare i uker, og ofte har de kun seg selv å stole på. Den norske vinteren gjør jobben enda tøffere – for legger du til 20 minusgrader, storm på vidda og store snømengder, så blir en fjernoppklaringsoperasjon svært krevende.

– I varmt vær kan du kanskje slurve litt med et par detaljer, som for eksempel å gå litt lengre uten å spise. Det går ikke om vinteren, da er marginene små, sier den norske feltoperatøren Georg.

– Blir du for eksempel våt på foten, risikerer du frostskader. Og får du frostskader, er du en fare for deg selv og dine kamerater, sier han.

–Vi må se etter løsninger som ikke er så åpenbare.

Utradisjonelle

Detaljer, grundig planlegging og kreativitet er nøkkelen til å klare seg ukesvis i fjellet. Men like viktig er det mentale.

– Det som er typisk for oss feltoperatører, er nok tankesettet vårt. Vi er nok litt freidige og tenker utenfor boksen. Vi må se etter løsninger som ikke er så åpenbare, sier Georg.

Mye av det feltoperatørene gjør, er vanlig norsk kunnskap om vinterfjellet. De gjør bare mer av det, og over lengere tid. Samtidig trener de på teknikker for å skjule sine spor, og å forsvinne i landskapet.

– Derfor kan vi ikke bare fyre opp et bål om vi trenger mat og varme, sier Georg og smiler.

Lærer av de beste

De norske feltoperatørene vet å håndtere den norske vinteren, og de deler gjerne kunnskapen sin med allierte kollegaer. I hele vinter har Etterretningsbataljonen jobbet tett med sine amerikanske kollegaer fra en oppklaringsbataljon i U.S. Marine Corps’. Kompaniet tilsvarer den norske fjernoppklaringen, noe som gjør det enkelt å finne felles måter å operere på.

– Hvis vi skal operere i slike miljøer, så må vi lære av dem som faktisk holder til her, og vi må integrere oss med dem. Fjernoppklarings-eskadronen er her, og de er de beste på dette, sier Joe, en av de amerikanske operatørene.

For amerikanerne har den store overraskelsen vært hvor mye planlegging som må til. En må planlegge grundig allerede fra dag én.

– Dessuten gjør vinteromgivelsene alt vanskeligere. Vi må ha med mye mer utstyr, og det å bruke tykke hansker gjør det vanskeligere å betjene utstyr og våpen, sier Joe.

– Vi er medlemmer av NATO. Da må vi kunne håndtere krevende norske vinterforhold sammen.

Gjør Norge tryggere

De amerikanske fjernoppklaringssoldatene gjennomfører det Forsvaret kaller et utvidet patruljevinterkurs. Flere av deltakerne har knapt sett snø, og de fleste har aldri gått på ski.

Kurset er spesielt designet for fjernoppklaring, og amerikanske feltoperatører har deltatt tidligere. Men i år er det første gang at amerikanske og norske feltoperatører har trent sammen på patruljenivå, og aldri før har de jobbet så tett sammen i Norge. Det er bra for norsk sikkerhet.

– Det er avgjørende for Norge at vi trener på dette med nære allierte. Vi er medlemmer av NATO. Da må vi kunne håndtere krevende norske vinterforhold sammen, sier norske Georg.

Uvurderlig ressurs

Sjefen for Etterretningsbataljonen, oberstløytnant Aleksander Jankov er ikke i tvil om viktigheten til fjernoppklaringsmiljøet. De samler livsviktig etterretning til norske militære sjefer.

– I et miljø der det er vanskelig å komme til med andre typer sensorer, kan mennesker fortsatt bevege seg og se på ting. Det går aldri av moten, sier Jankov.

20200211JØ_9523.jpg
Aleksander Jankov, sjef for Etterretningsbataljonen. Foto: Jakob Østheim, Forsvaret

Med vinterkyndige amerikanerne med på laget, er sikkerhetsnettet større.

– Det er helt avgjørende at vi kan samarbeide ute på bakken i disse kompliserte og krevende operasjonene. Ikke minst med nære allierte. Dette er risikofylte og viktige oppdrag, sier Jankov.