20191030JØ_8119

Styrkingen av Forsvaret i Finnmark tar form

På ett år har Garnison Porsanger gått fra 100 til 450 ansatte og soldater. Og flere skal de bli.

Siden Finnmark Landforsvar (FLF) gjenoppsto i august 2018, har antallet hoder økt kraftig. Innen 2025 skal nærmere 800 tjenestegjøre i Garnison Porsanger. 

– Det har skjedd mye i løpet av ett år og vi skal få til enda mer i året som kommer. Dette klarer vi imidlertid ikke alene, faktisk har de aller fleste avdelinger i Forsvaret en aksje i dette prosjektet og må bidra, sier oberst og sjef for Finnmark landforsvar, Jørn Erik Berntsen. 

En økt landmilitær tilstedeværelse i Finnmark er vedtatt av regjeringen med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske utviklingen. Satsingen skjer med en styrking av Heimevernet innen materiell og personell, etablering av en kavaleribataljon i Porsanger og et nytt jegerkompani ved Grensevakten (GSV).

Én felles ledelse

Med FLF er nå styrkene samlet under én felles ledelse. Det betyr at også Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) og Heimevernets avdelinger i Finnmark nå sorteres under FLF. 

– Hensikten med FLF er å få på plass en felles ledelse, enhetlig planlegging, fellesoperative effekter og økt tilstedeværelse, sier Berntsen.  

– Hvordan skal dere gjøre Finnmark til en attraktiv arbeidsplass?

– Det aller viktigste er en godt tilrettelagt tjeneste, noe vi har de aller beste forutsetninger for å få til. I tillegg til må vi helt klart finne noen insentiver for å få folk hit, sier Berntsen og utdyper: 

– Det som allerede er på plass, er nye og nyoppussede boliger og kvarter, og så ser vi jo at et direktefly mellom Lakselv og Oslo helt klart vil gjøre det enklere for de som jobber her, og det håper vi kommer på plass med den nye SAS-avtalen, dette ser jeg på som meget viktig, ja kanskje et av de viktigste insitamentene, sier Berntsen. 

Etter at han tiltro i stillingen 1. mai 2018 har han vært i flere møter med Lakselv kommune og lokalt næringsliv.

– Begge er svært fornøyde med at Forsvaret nå satser igjen her i Finnmark. For oss er det viktig med tilfredsstillende kommunale tjenester slik at folk vil komme hit, sier Berntsen, som ønsker å legge mest mulig til rette for at folk skal trives i Finnmark. 

– Jeg ser jo og at det er flinke folk inne til verneplikt her, gir vi de et studietilbud ved siden av tjenesten er det mulig å holde på folk i flere år, mener han. 

I den operative delen av FLF, i Kavalerieskadron 2, har sjef Helje Borud behov for flere folk.

Mange forskjellige typer stillinger

– Vi kommer til å trenge flere folk og vil lyse ut mange stillinger frem mot 2025, opplyser han. 

I og med at kavalerieskadronen er bygget opp som eskadronstridsgruppe med egen kampstøtte, og støtteressurser som ingeniør, logistikk og sanitet, er de en avdeling med stor bredde i stillingene som lyses ut. 

– Vi trenger alt fra vognkommandører på stormpanservogn og skarpskyttere til formenn i replag og teknikere. Det kommer til å bli behov for flere sanitetsressurser og ingeniører av ulike typer. Vi kommer også til å trenge drone-operatører, sensoroperatører til CV 90 og systemingeniører. Særlig kampstøttetroppen har stor bredde i type kompetanse vi vil ha behov for i tida framover, sier Borud.

– Hva er det som gjør Finnmark attraktiv som arbeidsplass? 

– Det er morsomt å være med på å etablere og forme noe som er nytt. Her er det giv og drive- og alle er nødt til å være med og ta i et tak. Det er så klart en del armer og bein og «tyggegummi og ducttape»-løsninger, som det jo alltid er når man skal etablere noe nytt. 

– Det jeg er glad for er at mine ansatte trives veldig godt her oppe, tjenesten er god og det er et tett, godt samarbeid – noe som betyr at flesteparten vil være med videre fram mot 2022 som et minimum, legger Borud til. 

Skal bli en bataljon

Kavalerieskadron 2 er nå bygget opp med de mest nødvendige elementene og er i gang med de første samvirkeøvelsene sine. Eskadronen mangler fremdeles en del av støtteelementene. Men på sikt skal avdelingen bli en fullverdig kavaleribataljon, Porsanger bataljon.

– Å komme hit blir litt som å ta av støttehjulene. Siden vi fremdeles mangler en del elementer så vingler det litt, men det går framover. Samtidig gjør forholdene her oppe at du får mye ansvar og stort spillerom innen ditt eget fagområde, forklarer Borud.

Han trekker fram at øvingsfeltet er stort og nærme. 

– For oss er det 900 meter å kjøre fra garasjen og ut i øvingsfeltet for å skyte med CV90 og bombekaster. Det er det ikke mange andre garnisoner som kan skryte av. 

Han understreker at det blir viktig å lage gode karriereplaner, og ha fortsatt fokus på å ivareta personellet slik at folk skal tørre å satse på GP som arbeidsplass.