2023_MHS_Kadetter-2

Fikk prøve seg i krigssituasjon

– Artig, lærerikt og veldig intenst, oppsummerer kadett Christiane Hammerstrøm øvelsen.

Forrige uke gjennomførte kadettene ved Luftkrigsskolen (LKSK) øvelse Falconer. Etter flere uker med forberedelser deployerte de til Ørland flystasjon som en fredsbevarende styrke i et fiktivt scenario. Nå er den største og mest komplekse øvelsen kadettene skal gjennom i løpet av LKSK avsluttet.

En god læringsarena

På øvelse Falconer har kadettene fungert som offiserer i staben på den deployerte styrken. I løpet av uken utviklet situasjonen seg, og oppdraget gikk fra å være en fredsbevarende styrke til å være en offensiv part i krig. 

Skjermbilde 2023-05-15 kl. 08.36.01.png
Oberst Marianne Døhl, sjef LKSK. Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen / Forsvaret

– Det er en kompleks øvelse for kadettene. Samtidig som de skal gjennomføre og planlegge operasjoner må de ha drivstoff, personell og materiell på plass, så de må ha kontroll på både ressurser og oppdraget, sier oberst Marianne Døhl, sjef LKSK.

For de fleste kadettene ligger disse oppgavene langt utenfor deres vanlige virke, og mange måtte jobbe med fagområder de ikke hadde erfaring med. Likevel understreker Døhl at dette er en helt naturlig del av øvelsen og en viktig del av læringsprosessen.

– Det viktigste er ikke at de kan det de blir satt til med en gang, men at de strekker seg og lærer underveis. Om de ikke får til alt har det ikke så mye å si, det er prosessen, forberedelsene og planleggingen som er viktig, forteller Døhl.

For kadettene ga nye og ukjente oppgaver godt grunnlag for læring. Kadett Christiane Hammerstrøm trekker frem dagen hun satt med ansvar for fly og helikopter som den morsomste i løpet av øvelsen. Arbeidsoppgavene hun fikk den dagen hadde hun ingen erfaring med fra tidligere.

– Når jeg endelig begynte å mestre og forstå det var det veldig gøy. Jeg lærte ekstremt mye den dagen og læringskurven var bratt, forteller hun.

20230116_OAV_33317.jpg
I scenarioet hadde den deployerte styrken blant annet med F-35 kampfly. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Realistiske rammer

For at kadettene skal få et høyt læringsutbytte av øvelsen er det lagt fokus på å gjøre den så realistisk som mulig. Døhl, som selv har vært med på internasjonale operasjoner, forteller at Falconer gjenspeiler virkeligheten godt.

– I virkeligheten vil det oppstå uventede situasjoner, ting du ikke har planlagt for og det vil være ting som ikke er på plass når du kommer slik at du må ordne det selv. Det får kadettene trent på her. Samtidig er det verdifullt å få være på Ørland, det er veldig fint å få samarbeide med en operativ avdeling, sier hun. 

Under gode og profesjonelle rammer har kadettene fått virkelighetsnær trening som offiserer i en stab under krig. I likhet med Døhl ser de tilbake på en realistisk og nyttig øvelse.

2023_MHS_Kadetter-3.jpg
Odin Almås, kadett ved LKSK. Foto: Mina Hallem Sønsthagen / Forsvaret

– Nå er vi på en annen lokasjon enn Luftkrigsskolen og vi har med eksterne markører. I tillegg har vi jobbet med scenarioet i lang tid slik at vi har fått god forståelse for det og kan sette oss ordentlig inn i situasjonen, forteller kadett Odin Almås før Hammerstrøm legger til.

– Det har også vært stor variasjon i alvorlighetsgrad og prioriteringsgrad på hendelsene vi har måtte håndtere. Da blir det mer nyansert.

Stort tidspress og komplisert samspill

I tillegg til å være en realistisk erfaring, ga øvelsen kadettene mulighet til å sette eget lederskap og samarbeid på prøve. Samtidig måtte de håndtere faglige utfordringer ved å planlegge og gjennomføre en militær operasjon.

– De håndterte det bra, men det er uvant for dem. Da er det vår oppgave å sørge for at de blir vant til det, sier Døhl.

Underveis ble de også presset på tid og måtte håndtere hurtige endringer i situasjonsbildet. Det var det en god grunn til.

– De skal lære seg at stresselementet ikke er så farlig. De skal ikke lammes av det, men heller lære seg å prioritere oppgavene. Hva er viktig og hva kan vente? Sier Døhl.

2023_MHS_Kadetter.jpg
Odin Almås og Christiane Hammerstrøm ser tilbake på en lærerik uke. Foto: Mina Hallem Sønsthagen / Forsvaret

Selv beskriver Kadettene tidspresset og stresset som en utfordrende, men nyttig del av øvelsen. De trekker også frem helhetsforståelsen for samspillet og prosessene i en stab som en av de viktigste erfaringene fra uken.

– Det viktigste læringsutbyttet for meg tror jeg må være å få se helhetsbildet. Jeg synes jeg har fått en større forståelse for hvordan ting henger sammen, forteller Hammerstrøm.

– Jeg har sett at vi faktisk får det til

Selv om det til tider har vært utfordrende, har kadettene fått en verdifull erfaring fra dagene på Ørland flystasjon. I en realistisk setting fikk de utviklet egne ferdigheter, og gradvis fått mer trygghet i rollene og oppgavene de har blitt tildelt.

– I dag er det en helt annen ro og selvtillit enn de første dagene. Jeg har sett at vi faktisk får det til, beskriver Hammerstrøm.

I tillegg roser kadettene sine medsoldater, og de som har bidratt til gjennomføringen av øvelsen.

– Jeg er imponert over de som har planlagt opplegget, men også imponert over kullet vårt som presterer på et veldig høyt nivå. Det er gøy, avslutter Hammerstrøm.