Torbjørn og Tom Arne fra UNTSO styrken på OP55 som er en del av Observer Group Golan (OGG) på Golan, området mellom Syria og Israel

Flere kan kalle seg veteraner

Veteranbegrepet i Forsvaret er utvidet til å gjelde alle som har tjenestegjort i Forsvaret. Det betyr at alle som har tjenestegjort i Forsvaret nå kan kalle seg veteran.

I 2023 besluttet forsvarssjef Eirik Kristoffersen at veteranbegrepet i Forsvaret skulle utvides til å gjelde alle som har tjenestegjort i Forsvaret. Forsvarsstaben har nylig gått ut med et skriv som presiserer endringen.

Veteranbegrepet har i stort blitt benyttet av personell som har tjenestegjort i internasjonal tjeneste. Forsvaret, flere organisasjoner og enkeltmennesker har over lengre tid ønsket begrepet skal utvides til å gjelde flere personellkategorier. Litt av bakgrunnen for justeringen er utviklingen av Forsvarets innsats og oppdragsportefølje.

Nasjonal tjeneste eller innsats kan være vel så uvurderlig som tjeneste i internasjonale operasjoner og oppdrag. Intensjonen med denne justeringen er å anerkjenne alle som har gjort tjeneste for Norge, og at begrepet «veteran» inkluderer både internasjonal og nasjonal tjeneste, herunder også førstegangstjeneste for militær og sivil.