Rektor ved Bardufoss videregående skole Michael Erstad, Daglig leder ved Arctic Aviation Centre Nils Ole Foshaug, flyfagelevene Synne Stavli og Mohamed Camara, Sjef Luftforvaret Tonje Skinnarland, flyfagelev Synne Stavli, sjef Maritim helikopterving Eirik Stueland og  Site Manager KAMS Vegar Gystad under et pressemøte for det nye sivil-militære samarbeidet for å øke rekruttering av flyteknikere og avionikere.

Flyteknikermangel har ledet til et historisk samarbeid

Luftforsvaret og teknologiselskapet Kongsberg har inngått et historisk og annerledes samarbeid for å møte framtidens utfordring: å få nok flyteknikere.

– Hvis vi sammen ikke klarer å rekruttere, utdanne og tilsette nok flyteknikere, vil det ha direkte innvirkning på vår operative evne i framtiden, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

Hilste på flyfagelever

Onsdag 10. februar var Skinnarland sammen med sjef for Luftoperativt inspektorat, Rolf Folland, og sjefssersjanten i Luftforsvaret, Aage Olsen, på besøk til Bardufoss.

I forbindelse med et avdelingsbesøk på Maritim helikopterving fikk de også en omvisning på Bardufoss videregående skole og fikk hilse på og snakke med flyfagelevene der.

– Behovet for flyteknisk kompetanse er stort, og samarbeidet med Bardufoss videregående skole er svært viktig for den framtidige rekrutteringen – spesielt lokalt på Bardufoss, men også til andre steder i landet, sier Skinnarland.

De siste årene er det jobbet godt for å løfte flyfaget til nye høyder, spesielt når det gjelder status og lønnsforhold.

Sivilt militært samarbeid

Teknologiselskapet Kongsberg og Luftforsvaret har inngått et sivilt-militært samarbeid, fordi begge aktørene trenger flere kvalifiserte flyteknikere i framtiden, og behovet er stort. Kongsberg og Luftforsvaret kan begge bli framtidige arbeidsgivere og konkurrenter på arbeidsmarkedet for de ferdigutdannede flyteknikerne, men er også strategiske samarbeidspartnere som ønsker større grad av kompetanseflyt mellom Luftforsvaret og Kongsberg Aviation Maintenance Service (KAMS).

– Det at vi jobber målrettet sammen med å motivere ungdommer til å søke yrkesfag og flyfaget, håper vi skal styrke et nasjonalt fagmiljø. Å jobbe som flytekniker i Forsvaret eller Kongsberg er en karrierevei som er spennende, gir fast og sikker jobb, og det gir mange muligheter i løpet av yrkeskarrieren, forteller Site Manager, Vegar Gystad i Kongsberg Aviation Maintenance Service. 

Teknologi og praktisk arbeid

Jobben som flytekniker enten i Forsvaret eller Kongsberg, er definert som en samfunnskritisk oppgave. Her arbeider man tett med teknologi kombinert med praktisk arbeid, som skal være med på å understøtte nasjonens sikkerhet, beredskap og framtid.

I hele Norge er det kun fire flyfagskoler: Skedsmo, Sola, Bodø og Bardufoss.

– Per i dag er det altfor få elever som ser på dette som en mulighet til en livslang karriere. Tjeneste for Forsvaret krever kompetente og kunnskapsrike mennesker. Vårt samarbeid med Kongsberg vil forhåpentligvis bidra til å øke oppslutningen både rundt yrkesfag, og flyfaget spesielt. Vi trenger kompetente og motiverte ungdommer nå, forteller sjefen for Luftforsvaret.

Skinnarland avslutter med å understreke at hun, som alle andre, har strenge reiserestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien, og at hun kombinerte besøket på den videregående skolen, med et planlagt avdelingsbesøk til Maritim helikopterving (MHV).