Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Garnisonen i Porsanger.

Forsvarets minnedag

På Forsvarets minnedag hedrer vi falne i tjeneste. Minnedagen ble etablert i 2007 og faller på den første søndagen i november hvert år.

I 2023 er minnedagen søndag 5. november. Denne dagen minnes og hedrer vi dem som har omkommet i tjeneste for Forsvaret de to siste årene.

Dagen ble markert på Akershus festning, med kransepålegging på Nasjonalt veteranmonument ved H.K.H. Kronprinsen, minnegudstjeneste i Akershus slottskirke og lunsj for inviterte gjester. Seremonien ved veteranmonumentet startet klokken 10.30 og var åpen for alle. Også forsvarsministeren, stortingspresidenten og forsvarssjefen deltok.

Minnes dem vi mistet

– På en slik dag minnes vi dem som har omkommet. Dette gjør vi på en synlig og konkret måte overfor de pårørende, kolleger og samfunnet. Det er godt for oss alle å komme sammen og minnes dem vi har mistet, sier brigader Arne Opperud, sjef Forsvarets fellestjenester (FFT).

FFT hadde ansvaret for gjennomføringen av hovedarrangementet i Oslo.

– Seremonien minner oss alle, både enkeltindivider og som nasjon, om alvoret i soldatyrket, at friheten har sin pris og hvor viktig og dyrebart livet er, sier Opperud.

Pårørende til de omkomne hadde en særlig invitasjon til hovedarrangementet.

Egne lokale​ arrangementer​​​

I tillegg til minnedagen søndag, holdt Forsvarets avdelinger i Norge og utlandet egne lokale markeringer fredag 3. november. Noen avdelinger markerer dagen også mandag 6. november.

– Denne løsningen gir mulighet til en felles markering for forsvarsansatte i tjenestetiden – og samtidig muligheten til å delta en felles hovedmarkering på Akershus festning på søndagen. Under markeringen i Oslo får både militære og sivile myndigheter vise sin takk og anerkjennelse, forklarer Opperud.​​​

Se bilder fra årets markeringer under.

Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen holder tale ved Forsvarets minnelund på Akershus festning, Forsvarets minnedag 2023
01.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
Nasjonalt veteranmonument i Forsvarets minnelund på Akershus festning, Forsvarets minnedag 2023
02.
Fra markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
H.K.H. Kronprinsen legger ned krans på Nasjonalt veteranmonument på Akershus festning, Forsvarets minnedag 2023
03.
H.K.H. Kronprinsen legger ned krans på nasjonalt veteranmonument under markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
H.K.H. Kronprinsen legger ned krans på Nasjonalt veteranmonument i Forsvarets minnelund på Akershus festning, Forsvarets minnedag 2023
04.
H.K.H. Kronprinsen under markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
01.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
02.
Fra markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
03.
H.K.H. Kronprinsen legger ned krans på nasjonalt veteranmonument under markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
04.
H.K.H. Kronprinsen under markeringen på Akershus festning 5. november 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold
Bilder fra hovedarrangementet i Hæren på Bardufoss ifm markering av Forsvarets minnedag.
01.
Bardufoss. Foto: Ole-Sverre Haugli
Forsvarets minnedag markert på Garnisonen i Sør-Varanger
02.
Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Tobias Gjerde
Fredag 3. november 2023 samlet ansatte og soldater seg til en minnestund ifm minnedagen som er søndag 5. november. NK og stabssjef, kontreadmiral Ole Morten Sandquist, stabsprest Andreas Braset og sjefsmester Kirsti Green sa noen ord og satte en fin ramme og ga de oppmøtte en stille stund for refleksjon.
03.
Reitan, Bodø: Forsvarets operative hovedkvarter markerer minnedagen. Foto: Hanne Olafsen
Forsvarets minnedag markeres ved Rena Leir
04.
Rena leir. Foto: Synne Nilsson
01.
Bardufoss. Foto: Ole-Sverre Haugli
02.
Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Tobias Gjerde
03.
Reitan, Bodø: Forsvarets operative hovedkvarter markerer minnedagen. Foto: Hanne Olafsen
04.
Rena leir. Foto: Synne Nilsson
Forsvarets minnedag markeres ved Rena Leir
01.
Rena leir. Foto: Synne Nilsson
Forsvarets minnedag markert på Garnisonen i Sør-Varanger
02.
Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Tobias Gjerde
Forsvarets minnedag markert på Garnisonen i Sør-Varanger
03.
Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Tobias Gjerde
Forsvarets minnedag markert på Garnisonen i Porsanger
04.
Garnisonen i Porsanger. Foto: Arnfinn Sjøenden
01.
Rena leir. Foto: Synne Nilsson
02.
Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Tobias Gjerde
03.
Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Tobias Gjerde
04.
Garnisonen i Porsanger. Foto: Arnfinn Sjøenden
Soldater og ansatte er samlet for å markere forsvarets minnedag. Her holder oberstløytnant Åge Andersen tale.
01.
Bodø: Oberstløytnant Åge Andersen taler for soldater og ansatte. Foto: Martine Furnes-Wilkens
Oppstilling ifm. Forsvaret minnedag 3. november 2023 på Jørstadmoen.
02.
Trompetfanfare på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask
Soldater og ansatte ved Terningmoen leir står oppstilt for å markere Forsvarets minnedag.
03.
Terningmoen, Elverum. Foto: Iben Støldal
Sjef 132 luftving, oberst Martin Tesli og sjefssersjant ved 132 luftving, kommandérsersjant Stig Snekvik under markering av Forsvarets Minnedag på Ørland flystasjon
04.
Ørland: Sjef 132 luftving, oberst Martin Tesli og sjefssersjant ved 132 luftving, kommandérsersjant Stig Snekvik. Foto: Ole Andreas Vekve
01.
Bodø: Oberstløytnant Åge Andersen taler for soldater og ansatte. Foto: Martine Furnes-Wilkens
02.
Trompetfanfare på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask
03.
Terningmoen, Elverum. Foto: Iben Støldal
04.
Ørland: Sjef 132 luftving, oberst Martin Tesli og sjefssersjant ved 132 luftving, kommandérsersjant Stig Snekvik. Foto: Ole Andreas Vekve
SECFOR VII (Telemark bataljon) markerer Forsvarets minnedag, under Operation Inherent Resolve, i Irak
01.
Ain al-Asad, Irak: SECFOR VII (Telemark bataljon) markerer Forsvarets minneda under Operation Inherent Resolve. Foto: Telemark bataljon
Markering av Forsvarets minnedag på Evenes flystasjon.
02.
Evenes flystasjon. Foto: Stian Klaussen
Oppstilling ifm. Forsvaret minnedag 3. november 2023 på Jørstadmoen.
03.
Oppstilling på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask
Sjef 132 luftving, oberst Martin Tesli holder tale under markering av Forsvarets Minnedag på Ørland flystasjon
04.
Markering på Ørland flystasjon. Foto: Ole Andreas Vekve
01.
Ain al-Asad, Irak: SECFOR VII (Telemark bataljon) markerer Forsvarets minneda under Operation Inherent Resolve. Foto: Telemark bataljon
02.
Evenes flystasjon. Foto: Stian Klaussen
03.
Oppstilling på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask
04.
Markering på Ørland flystasjon. Foto: Ole Andreas Vekve
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Garnisonen i Porsanger.
01.
Garnisonen i Porsanger. Foto: Helene Sofie Thorkildsen
Forsvaret minnedag på sjøkrigsskolen 3 november 2023.
02.
Markering på Sjøkrigsskolen i Bergen. Foto: Catharina Molland Dale
Seremoni ved Forsvarets Minnedag 2023 på Bergenhus Festning. Der Arild Lihaug fikk utlevert heders medalje.
03.
Seremoni på Bergenhus Festning. Der Arild Lihaug fikk utdelt hedersmedalje av Ole-Asbjørn Fauske. Foto: Kristian Bjerkes
Soldater og ansatte ved FOH er samlet for å markere forsvarets minnedag.
04.
Soldater og ansatte ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Martine Furnes-Wilkens
01.
Garnisonen i Porsanger. Foto: Helene Sofie Thorkildsen
02.
Markering på Sjøkrigsskolen i Bergen. Foto: Catharina Molland Dale
03.
Seremoni på Bergenhus Festning. Der Arild Lihaug fikk utdelt hedersmedalje av Ole-Asbjørn Fauske. Foto: Kristian Bjerkes
04.
Soldater og ansatte ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Martine Furnes-Wilkens
Seremoni ved Forsvarets Minnedag 2023 på Bergenhus Festning
01.
Seremoni ved Forsvarets minnedag 2023 på Bergenhus festning. Foto: Kristian Bjerkes
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Garnisonen i Porsanger.
02.
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Garnisonen i Porsanger. Foto: Helene Sofie Thorkildsen
Markering av Forsvarets minnedag ved minnelunden på Rygge flystasjon.
03.
Markering av Forsvarets minnedag ved minnelunden på Rygge flystasjon. Foto: Kim Atle Kleven
01.
Seremoni ved Forsvarets minnedag 2023 på Bergenhus festning. Foto: Kristian Bjerkes
02.
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Garnisonen i Porsanger. Foto: Helene Sofie Thorkildsen
03.
Markering av Forsvarets minnedag ved minnelunden på Rygge flystasjon. Foto: Kim Atle Kleven
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Værnes Garnison. Forsvarets sjefssersjant, sersjantmajor Rune Wenneberg holder foredrag om hvordan det er å miste noen i strid.
01.
Markering i Værnes garnison. Forsvarets sjefssersjant, sersjantmajor Rune Wenneberg holder foredrag om hvordan det er å miste noen i strid. Foto: Kristian Kapelrud
Forsvaret minnedag på sjøkrigsskolen 3 november 2023.
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Værnes Garnison
03.
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Værnes garnison. Foto: Kristian Kapelrud
01.
Markering i Værnes garnison. Forsvarets sjefssersjant, sersjantmajor Rune Wenneberg holder foredrag om hvordan det er å miste noen i strid. Foto: Kristian Kapelrud
03.
Markering av Forsvarets minnedag 2023 i Værnes garnison. Foto: Kristian Kapelrud