9E9A6522 kopi

FSK trente med jordanske spesialstyrker i Jordan

I september forflyttet Forsvarets spesialkommando (FSK) en del av styrken og helikoptre fra 339 skvadron/SOAS fra Norge til Jordan for å trene sammen med jordanske spesialstyrker. Treningen var en del av et samarbeid mellom Forsvaret og jordanske styrker.

Forsvarsdepartementet inngikk 9. april 2019 en avtale om et forsvarssamarbeid med Jordan. For Forsvaret innebærer samarbeidsavtalen blant annet periodevis samtrening mellom FSK og jordanske spesialstyrker, i Jordan eller i Norge. FSK gjennomførte en slik trening i Jordan i to uker i slutten av september i år. FSKs løser alle pålagte beredskapsoppdrag parallelt med en slik treningsperiode.

FSK har ikke fast tilstedeværelse i Jordan, men i tråd med samarbeidsavtalen foregår det møter og kompetanseutveksling i tillegg til periodevise samtreninger mellom spesialstyrkene.

– Samtrening i Jordan videreutvikler FSKs evne til å operere i ørkenmiljø, sammen med jordanske spesialstyrker. De får felles erfaringer, og utveksler kompetanse innen klima- og situasjonshåndtering. I tillegg får FSK testet sitt materiell i krevende ørkenklima, sier sjef Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud.

Denne gangen trente FSK sammen med 339 skvadron/SOAS som er en integrert del av spesialstyrkene. Spesialstyrkene har dermed fått trent og testet konsept for forflytning av helikoptre. Det betyr at spesialstyrkene nå kan forflyttes integrert med 339 skvadron/SOAS til hvor som helst i Norge eller andre steder.

Forsvaret har siden 2016 hatt tilgang til en leir i Jordan, etablert i forbindelse med Norges bidrag til koalisjonen for å bekjempe ISIL. Det er denne leiren FSK nå kan benytte under samtrening med jordanerne. Forsvaret har i lengre tid hatt et logistikkelement fast til stede i Jordan i samme leir. Per nå sørger de for etterforsyninger til norske hærstyrker i Irak. I tillegg legger de til rette for samtrening og møter mellom norske og jordanske spesialstyrker.