grotsund-havn-01

Grøtsund og reaktordrevne fartøy

Her finner du informasjon rundt anløp av allierte reaktordrevne fartøy til Grøtsund industrihavn.

Regjeringen har besluttet at Grøtsund industrihavn i Tromsø skal benyttes til mottak av allierte reaktordrevne fartøy som ubåter og ulike marineskip. Forsvaret av Norge er fundert på støtte fra allierte land i krise og krig. Derfor må våre allierte trene og operere i Norge og nærområdene våre.

Allierte land bidrar også jevnlig til overvåkning av situasjonsforståelse i havområdene utenfor Norge. Alliert tilstedeværelse og aktivitet i Norge og nærområdene våre er derfor en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk, også i fredstid.

Lang tradisjon for slike anløp

Anløp av allierte reaktordrevne marinefartøy er ikke noe nytt, det har foregått i både Nord-Norge og Sør-Norge i mange tiår. I Sør-Norge er det Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen som er tilrettelagt for anløp av slike fartøy.

De siste årene har det ikke vært tilfredsstillende fasiliteter for å ta imot tilsvarende anløp i Nord-Norge. At regjeringen igjen åpner for slike anløp i Tromsø-regionen, er i samsvar med etablert praksis og i tråd med Norges sikkerhetspolitiske behov.

Grotsund-havn-02.jpg
Grøtsund industrihavn. Foto: Jan Harald Tomassen

Det er viktig for både Norges og NATOs sikkerhet at allierte fartøy er på plass i våre nærområder. Fartøyene trenger tidvis å gå inn til norske havner for etterforsyning, personellbytte eller utføre administrative gjøremål.

Første anløp 10. mai

Forsvaret har de siste årene jobbet tett med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, politiet, Sivilforsvaret, Universitetssykehuset Nord-Norge, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), innseilingskommunene Skjervøy, Karlsøy og Lyngen, Tromsø kommune og andre relevante aktører i prosessen med å finne en tillfredsstillende anløpssted i nord. Omfattende øvelser sammen med involverte etater har vært en forutsetning for at Grøtsund industrihavn kan motta slike fartøy.

Det første reaktordrevne allierte fartøyet anløp Grøtsund mandag 10. mai. Det var den amerikanske ubåten USS «New Mexico» som ankom Grøtsund. Se bilder av ubåten USS «New Mexico» i bildekarusellen under.

Pressekontakter

Har du spørsmål eller ønsker kommentarer fra Forsvaret rundt anløp av allierte fartøy ved Grøtsund industrihavn? Da kan du kontakte pressekontaktene våre: