grotsund-havn-01

Anløp av reaktordrevne fartøy ved Grøtsund industrihavn i Tromsø

Her finner du informasjon rundt anløp av allierte reaktordrevne fartøy til Grøtsund industrihavn i Tromsø kommune.

Regjeringen har tidligere besluttet at Grøtsund industrihavn i Tromsø kommune skal brukes til mottak av allierte reaktordrevne fartøy, som ubåter og ulike marinefartøy.

Det er forventet at mellom fem og ti reaktordrevne ubåter vil ankomme Grøtsund hvert år. Fartøyene trenger tidvis å gå inn til norske havner for etterforsyning, personellbytte og/eller utføre administrative gjøremål.

Lang tradisjon for slike anløp

Tilstedeværelse av allierte fartøyer i nærområdene våre er viktig både for Norges og NATOs sikkerhet. Dette bidrar til å sikre rett til fri ferdsel til sjøs, og det demonstrerer alliert samhold. Vi må kunne ta imot allierte fartøy, og samtidig sikre at våre allierte blir kjent med å operere i våre områder.

Anløp av allierte reaktordrevne marinefartøy er ikke noe nytt. Det har foregått i både Nord-Norge og Sør-Norge i mange tiår. I Sør-Norge er det Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen som er tilrettelagt for anløp av slike fartøy.

Hvorfor Tromsø?

Tromsø er en by med infrastruktur, logistikkmuligheter, gode kommunikasjoner og andre fasiliteter som oppfyller kravene til anløpshavn. Tromsø er også med sin meget sentrale beliggende velegnet som anløpshavn for fartøyer som skal operere i nord.

Ved å velge Tromsø, betyr dette også at det vil tilføre regionen kjøp av en rekke varer og tjenester fra næringslivet. Dette samsvarer med hva som hele tiden har vært tilfellet i Sør-Norge for Bergens vedkommende, med Haakonsvern som anløpshavn.

Sikkerhet

Det stilles meget strenge krav til sikkerhet ved denne type fartøyer. Det er viktig for personellet om bord, og det er viktig for omgivelsene. En forutsetning for å tillate anløp til norske havner, er at sikkerheten er ivaretatt.

Ved et havneanløp av reaktordrevne fartøy etableres et særskilt system for overvåkning av miljøet og tidlig varsling ved eventuelle utslipp. Statens strålevern fører tilsyn med, og har beredskap, under anløpsperioden. De har også et løpende samarbeid med Forsvaret og relevante myndigheter for å øve og videreutvikle sikkerhetstiltak og beredskapsplanverket.

Det første reaktordrevne allierte fartøyet anløp Grøtsund 10. mai 2021. Det var den amerikanske ubåten USS «New Mexico» som ankom Grøtsund. Se bilder av ubåten USS «New Mexico» i bildekarusellen under.

Pressekontakt

Har du spørsmål eller ønsker kommentarer fra Forsvaret rundt anløp av allierte fartøy ved Grøtsund industrihavn?

  • Pressevakt Forsvarets operative hovedkvarter
    Telefon 40 43 80 83 (ikke SMS) • E-post: foh.info@mil.no