The world’s largest aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN 78) steams in the Norwegian Sea, June 5, 2023. Gerald R. Ford is the U.S. Navy’s newest and most advanced aircraft carrier, representing a generational leap in the U.S. Navy’s capacity to project power on a global scale. The Gerald R. Ford Carrier Strike Group is on a scheduled deployment in the U.S. Naval Forces Europe area of operations, employed by U.S. Sixth Fleet to defend U.S., allied, and partner interests.  (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jacob Mattingly)

Hangarskipet «Gerald R. Ford» forlater Norge

Etter to intensive uker avslutter hangarskipet USS «Gerald R. Ford» sitt opphold i Norge. – Har bygget sikkerhet for Norge, og trygghet for befolkningen, sier sjef FOH.

Hangarskipet startet sitt opphold med et havnebesøk 24. mai i Oslo. Noen dager etter fortsatte hun sin ferd opp norskekysten helt opp til Vestfjorden utenfor Vesterålen og Lofoten. Der har hangarskipsgruppen øvd sammen med norske og andre allierte styrker i arktisk klima.

Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Forsvarets spesialstyrker har fått verdifull trening sammen med fartøyet. Militære operasjoner i nordområdene kan være utfordrende. Dersom allierte skal ha evnen til å operere suksessfullt her, er det viktig å trene i disse områdene regelmessig. Det gjelder også for våre egne styrker.

Tett samtrening – tett samarbeid

Å øve sammen med en hangarskipsgruppe gir Forsvaret en unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med vår viktigste allierte, USA. Øvingen er et viktig signal for det nære bilaterale forholdet vårt med USA og øker troverdigheten av kollektivt forsvar og avskrekking.

Under deler av oppholdet i Norge har USS «Gerald R. Ford» vært under NATO-kommando som et fortsatt tegn på transatlantisk samhold.

– Med krig i Europa er samholdet i NATO viktigere enn noen gang for å ivareta vår kollektive sikkerhet. Havnebesøk og samvirkeoperasjoner for hele forsvaret med hangarskipet er et tydelig tegn på dette samholdet. At vår nærmeste allierte får erfaring med å operere i våre nærområder, og at våre styrker får erfaring med å operere med et av verdens mest slagkraftige våpensystem, bygger sikkerhet for Norge, og trygghet for befolkningen, sier generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

7840437.jpg
Gerald R. Ford Carrier Strike Group seiler i formasjon i Nord-Norge. «Gerald R. Ford» i front med USS «Normandy», britiske Royal Navys fregatt HMS «Northumberland» og destroyer HMS «Defender», tankeren RFA «Tidespring» og den norske fregatten KNM «Otto Sverdrup» og korvetten KNM «Steil». Foto: Jacob Mattingly/Den amerikanske marinen

Seilt i Nord-Norge

Den norske fregatten KNM «Otto Sverdrup» har de siste dagene seilt med det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» og andre fartøyer tilhørende hangarskipsgruppen i Vestfjorden, Nordland.

– Den amerikanske marinen er en troverdig alliert som viser tydelig vilje og evne til å operere sammen med Norge og andre allierte her i nord. Den amerikanske hangarskipsgruppen, den britiske og norske marinen som nå opererer sammen, er svært godt egnet til å forsvare våre områder mot angrep, også i nord, sier kommandørkaptein Lars Ole Høknes, skipssjef KNM «Otto Sverdrup».

Skipssjefen sier at avgjørende for godt forsvar er samhold og gjensidig forpliktelser i alliansen, samt enheter som kan samhandle.

– Det har vi tydelig vist gjennom den siste ukens øvelser. Det store kjølvannet i Vestfjorden viser vår felles forpliktelse til alliansen, og det er avskrekkende for enhver motpart, sier Høknes.

Viktig øvelse i luften

Også Luftforsvaret har fått verdifull trening med hangarskipsgruppen, blant annet gjennom den nordiske luftøvelsen Arctic Challenge Exercise, hvor rundt 150 jagerfly fra 14 forskjellige nasjoner har deltatt. De har også integrert seg med amerikanske bombefly av typen B-1 Lancer i øvelse Bomber Task Force (BTF) Viking Trident.

– Vi er godt samøvde med amerikanske luftstyrker, men dette var første gang vi trente på å bruke våre nye F-35-fly sammen med en hangarskipsgruppe. Det ga god læring, og dere er et sterkt signal om våre nære bånd, sier generalmajor Rolf Folland, sjef Luftforsvaret.

230524_HESY_9880.jpg
USS Gerald R.Ford seiler inn Oslofjorden 24. mai med norske kystvakt- og marinefartøy som styrkebeskyttelse. Foto: Helene Synes, Forsvaret

Blikkene rettes mot Nord

Forsvaret av Norge bygger på NATOs kollektive sikkerhet og forholdet til nære allierte, i tillegg til nasjonal forsvarsevne.

– Vi ser at de allierte i større grad vender blikket nordover, og at de ønsker å operere, trene og øve oftere og mer i våre nærområder. Det er bra, og svært ønsket for Norge, fastslår Odlo, sjef for FOH.

Også amerikanerne er veldig godt fornøyd med oppholdet i Norge.

 Å gjennomføre integrerte og høyintensive aktiviteter med våre allierte og partnere i ulike maritime miljøer er det som holder vår hangarskipsgruppe godt forberedt, klar og posisjonert for å kollektivt avskrekke trusler og forsvare alliansen, sier sjef for Gerald R. Ford Carrier Strike Group, Carrier Strike Group 12.

– Trening med våre norske allierte forbedrer vår interoperabilitet og evner, og gir mer smidige alternativer til å svare hvor og når det er nødvendig, noe som er nøkkelen i et dynamisk sikkerhetsmiljø, sier kontreadmiral Eslich.