20191007_MM_5984

Hils på den nye skvadronssjefen for P-8

Per Jørgen Tiller ble 1. august tilsatt som ny skvadronssjef for 333 skvadron.

Tiller har hatt en uttalt drøm om å bli skvadronssjef for 333 skvadron en god stund, og måtte bare søke på den utlyste stillingen på søknadsrunden. Tiller tilfredsstilte kravene til sjefsstillingen, og fikk jobben.

– Jeg har opparbeidet meg en del erfaring fra maritime patruljefly, fløyet P-3 i Norge og de siste årene P-8 i USA. I tillegg har jeg jobbet en periode i Luftoperativt inspektorat, der jeg fikk erfaring med det som ligger bak driften av maritime patruljefly i Norge, og fikk også være med i anskaffelsesprosjektet av P-8 frem til dette ble godkjent i Stortinget. Jeg tror dette er bakgrunnen for at jeg fikk stillingen, og håper det gjør meg rustet til å gjøre en god jobb.

Forsvarsbakgrunnen som satte det i gang

Tiller startet i Forsvaret i 2001, som militærpoliti, før han startet på Luftforsvarets flygeskole og ble selektert til navigatør i 2003. Utdanningen innebar på det tidspunktet luftkrigsskole, navigatørutdanning i Canada og P-3 utdanning i Jacksonville, Florida.

– I 2007 var jeg ferdig med utdanningen og begynte på 333 skvadron på Andøya. Der var jeg som navigatør og taktisk koordinator (TACCO) frem til 2012, da jeg begynte på Luftoperativt inspektorat. Der var jeg innom flere stillinger. Mens jeg var der, fikk jeg også med meg de første to årene av ankaffelsesprosjektet for P-8 før jeg flyttet til USA og utdanning på P-8 i januar 2019.

Godt forberedt

Forsvarsmateriell (FMA) har ledet anskaffelsesprosjektet P2047 som skal anskaffe P-8-flyene og tilhørende materiell for å tilfredsstille de operative kravene til maritime patruljefly. Parallelt med dette har Luftforsvaret jobbet med å tilrettelegge for selve bruken av flyene, med alt i fra krav til infrastruktur både på Evenes og øvrige steder i Forsvaret, operative konsepter og rekruttering og utdanning av personell.

Som skvadronssjef skal Tiller lede alt personell som er underlagt 333 skvadron på Evenes og sørge for at de er i stand til å levere det som kreves av dem både når det gjelder mengde og kvalitet.

– I starten vil det være stort fokus på å understøtte og gjennomføre operasjonell test og evaluering (OT&E) i henhold til den planen som er lagt for det, samtidig som vi må trene personellet for å være klar til de operative oppdragene som kommer. Vi skal skynde oss sakte og sørge for en trygg og god innføring av P-8 i Norge. Jeg er overbevist om at det er den raskeste veien til å bli fullt operativ. Arbeidsoppgavene blir nok varierte, så jeg får være fleksibel og gjøre det som trengs, samtidig som vi holder blikket festet på målet om å bli operative.

P8A_Norway_First_NSF21-0809-JRA-7173_Full_Res_JPG.jpg
Norwegian Navy P8 YP151 Takeoff Renton WA

Viderefører tradisjoner

Tiller sier at den nye 333 skvadron blir en videreføring av 333 skvadron på Andøya, og at de skal eksistere parallelt med dem i noen års tid. 333 skvadron har en lang og stolt historie og tradisjon, helt siden opprettelsen av skvadronens forløper i Skottland, under andre verdenskrig i 1942.

– Jeg er stolt av at vi som skvadron har drevet maritim overvåkning og antiubåt-operasjoner uavbrutt i snart 80 år. Jeg ønsker å bygge skvadronen med den tradisjonen i mente. Samtidig har vi fått med oss en del personell utenfra, som også har med seg stolte tradisjoner. Som «ny» 333 skvadron får vi muligheten til å inkludere det beste også fra de andre miljøene og forhåpentligvis lage en skvadronskultur vi alle kan være stolte av.

P-8 flyene skal stasjoneres på Evenes

Den nye permanente hangaren på Evenes blir ifølge Tiller ferdig i løpet av 2022. I mellomtiden skal de operere fra midlertidige fasiliteter.

– Det jeg har sett av planer på dette er at vi får det vi trenger både av kontorfasiliteter, hangar for fly og sikkerhetsgraderte områder for Mission Support-systemene. Vi skal nok klare oss veldig fint, men gleder oss til den nye hangaren blir ferdig.

Det første flyet er allerede ferdig lakkert i norske farger og kjennetegn, og vil være klar til ankomst etter nyttår. Før den tid skal det være i USA en periode etter ferdigstillingen som skjer i oktober. Planen er at alle de fem flyene skal bli levert i løpet av første halvår 2022, meddeler Tiller.

P8A_Norway_First_NSF21-0809-JRA-7193_Full_Res_JPG.jpg
Norwegian Navy P8 YP151 Takeoff Renton WA

Viktig med lederskap

Når det kommer til fokusområder under lederskapet til den kommende skvadronssjefen, er han ikke i tvil.

– Jeg trives best når folk rundt meg trives, og tror også at alle presterer bedre når de har det bra. Når jeg er oppvokst i trivelige Trøndelag må jeg nesten si at det jeg vil ha fokus på, er trivsel. Nå vil det være vanskelig å gjøre alle til lags, men jeg håper at alle vil synes at 333 skvadron på Evenes er en god arbeidsplass. Når det gjelder ledelsesfilosofi, tror jeg de fleste som har lederskapsutdanning i Forsvaret vil si at oppdragsbasert ledelse er idealet.

I skvadronssammenheng betyr det at Tiller fra sitt nivå gir vingsjefene rom for å løse sine oppdrag slik de mener det er best. En ting han ønsker å ta med seg fra tiden sin i US Navy er nemlig fokuset på lederskap. Tiller sier at det ikke nødvendigvis betyr personalledelse, men mer selvledelse. 

– Det handler om å ta ansvar for seg selv og egen utvikling, være faglig dyktig og forberedt og stå frem som et forbilde for andre, utdyper Tiller.

Ser frem til sin nye stilling

Han sier at han har gledet seg veldig mye til å komme hjem til Norge og ta fatt på oppgaven som skvadronssjef på Evenes. Siden han har jobbet med P-8 siden 2015, føler han et stort eierskap til prosjektet.

– Etter å ha operert P-8 i noen år i USA har jeg en klar formening om hva som er bedre på P-8 enn P-3, men de virkelige svarene på det får vi først når vi begynner å fly operative tokt i nordområdene. Det blir veldig spennende og noe jeg virkelig ser frem til.