20220527_EAKS_3067

I dag landet ”Munin” på Evenes

Forsvaret fikk et nytt P-8 maritimt patruljefly til Norge i dag, og har med det mottatt tre av fem fly som skal operere ut fra Luftforsvarets base Evenes.

I dag var det flyet «Munin» som tok turen over dammen fra fabrikken i Seattle. Flyet ble flydd av et crew fra Forsvarsmateriell og Luftforsvaret. Thomas Fremo-Bjørn, fagansvarlig MPA og taktisk koordinator på P-8, var en del av besetningen fra Seattle til Evenes.

– Vi har nå fått det siste flyet i denne omgang, og kan nå begynne å fokusere på flyvning. Dette simulerer starten på vår vei til operativ evne, sa Fremo-Bjørn.

Alle de fem flyene har fått navn med lange historiske røtter. Navnet “Munin” stammer fra Norrøn mytologi og skal videreføre arven fra Luftforsvarets DA-20 “Hugin” og ”Munin” som fremdeles er i operativ tjeneste i dag.

Ser frem til å fly

Hovedfokus nå er å komme i gang med flygning ut fra norsk jord. Det gjenstår noen forsyninger før flyene kan ta steget videre og starte flygningen. Selv om flyene ikke har vært i luften enda, har Luftforsvaret brukt tiden godt siden det første flyet kom. Luftforsvaret er godt i gang med operasjonell test og evaluering. Teknikerne er på typekurs, vi har drevet konsepttrening og bakketrening, og vi har hatt personell på simulatortrening som også er en viktig del av treningen.

– Vi planlegger med å begynne å fly allerede i neste uke. Det viktigste nå handler om å få besetningen på skvadronene klare i sine roller. Dette er en helt ny flymaskin med en mye bedre datakapasitet og en “gamechanger" innen antiubåtkrigføring, sier Fremo-Bjørn.

Utdanning

Luftforsvarets skolesenter har nettopp holdt det første P-8A tekniske kurset. Dette markerer startskuddet for nasjonal teknisk utdanning på P-8A.

Instruktørene ved skolesenteret har siden høsten 2021 jobbet med forberedelser til kurset, og har utarbeidet kursmateriell fra bunnen av.

– Dette er en omfattende jobb, men det å gjennomføre et familiariseringskurs er en god måte å få testet både eget kunnskapsnivå og læremateriale. Et behov for mer informasjon rundt P-8 eksternt ga oss muligheten til å tilby dette, samt få konstruktive tilbakemeldinger på vår leveranse, sier kursansvarlig og hovedinstruktør P-8 ved LTSK, stabsersjant ørjan Steffensen.

Hovedformålet med kurset er at kursdeltakerne skal bli kjent med flymaskinen. Steffensen er fornøyd med den første gjennomføringen.
– En solid og intensiv innsats fra samtlige instruktører sørget for et vellykket kurs med fornøyde kursdeltakere, sier stabssersjanten.

Godkjent som vedlikeholdsorganisasjon

Neste mål er å få på plass det første P-8A EMAR (European Military Airworthiness Requirements) godkjente typekurs. EMAR er et europeisk sett med krav for militær luftdyktighet. – det vil si sikkerhetskrav for flygende materiell.

Luftforsvarets base Evnes har blitt godkjent som EMAR-145 vedlikeholdsorganisasjon for P-8 – etter oppdrag gitt av CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation). CAMO ivaretar kontinuerlig luftdyktighet for alle Forsvarets luftfartøyer i henhold til EMAR. Om en feil blir identifisert på flymaskinen vil CAMO fremover delegere vedlikeholdsarbeidet til Evenes. Dette er et meget godt utgangspunkt for et effektivt og sikkert vedlikehold av P-8.