Et norsk P-3C Orion under vinterøvelsen Cold Response 2016 7 A Norwegian P-3C Orion aircraft during winter exercise Cold Response 2016

Norge og Russland styrker viktig avtale i nord

Høsten 2020 var det to farlige hendelser mellom norske militærfly og russiske enheter. Nå har Norge og Russland styrket INCSEA-avtalen, noe som vil gjøre militær ferdsel Barentshavet tryggere.

De siste ukene har norske og russiske myndigheter hatt møter i forbindelse med oppdateringen av Incident at Sea-avtalen (INCSEA) fra 1990. Et av møtene ble gjennomført i Oslo Militære Samfund 9. desember, der generalmajor Tonje Skinnarland møtte sin russiske kollega, generalmajor Andrej Torosjtsjin, nestkommanderende i det russiske Forsvarsdepartementets nasjonale ledelsessenter.

Les Norge og Russland har undertegnet avtale om sikkerhet til sjøs på regjeringens nettsider

To hendelser det siste året

Under møtet tok generalmajor Skinnarland, sjef for Operasjonsdivisjonen i Forsvarsstaben, opp to hendelser som Norge mener er brudd på INCSEA-avtalen. Begge episodene skjedde utenfor Finnmark høsten 2020 og involverte norske P-3C Orion-fly og russiske enheter.

Skinnarland presiserte overfor Torosjtsjin at Norge ser alvorlig på hendelsene, og at Norge opplever denne type bevegelsesmønster fra russisk side som farlig og unødvendig. Selv om Russland ikke var enig om at episodene var et brudd på INCSEA-avtalen, var det enighet om at avtalen bidrar til at våre operasjoner foregår på en trygg måte.

IMG_1456.png
Generalmajor Tonje Skinnarland og generalmajor Andrej Torosjtsjin møttes på Oslo Militære Samfund tidligere denne måneden. Foto: Kristian Larsen, Forsvaret

– Avtalen et godt redskap

Norge har suspendert det bilaterale militære samarbeidet med Russland etter anneksjonen av Krim i 2014. Men det er fortsatt dialog og kontakt mellom landene for å sikre at sikkerheten opprettholdes i våre nærområder i nord.

– Det er positivt og svært viktig at vi opprettholder mekanismene innenfor INCSEA-avtalen. Den er et godt redskap for å ivareta sikkerheten til sjøs og i luften. Det er spesielt viktig å diskutere farlige hendelser, selv om vi kan være uenig i alvorlighetsgraden, sier generalmajor Skinnarland.

Ny INCSEA-protokoll

Møtet i Oslo Militære Samfund var en del av en serie diskusjoner mellom norske og russiske militære og politiske myndigheter. Slike samtaler foregår hvert år for å høyne sikkerheten, og unngå ulykker for norske og russiske fly og skip som opererer i umiddelbar nærhet av hverandre.

Undertegning av INCSEA endringsprotokoll 14. desember 2021.jpg
Norges ambassadør til Russland, Rune Resaland, signerte avtalen på vegne av Norge i Moskva 14. desember. Her sammen med forsvarsattaché Helge Arnli. Foto: Utenriksdepartementet

INCSEA-møtene holdes annethvert år i Oslo og Moskva. En norsk-russisk militær arbeidsgruppe har de siste årene arbeidet for å forbedre INCSEA-avtalen med tanke på den teknologiske og militære utviklingen siden 1990. Den nye protokollen er godkjent av både russiske og norske myndigheter og ble signert i Moskva sist uke.

Både Skinnarland og Torosjtsjin er fornøyde med forbedringen av INCSEA-avtalen, som de mener vil høyne sikkerheten både for russiske og norske militære fartøyer. Avtalen sikrer at norske og russiske fartøyer utviser forsiktighet når de manøvrerer nær hverandre, og de skal utveksle informasjon om sine handlinger og intensjoner.