Irak: Forsvaret følger situasjonen i tett

Ingen norske soldater ble skadet i rakettangrepet i Irak. Forsvaret vurderer trusselbildet kontinuerlig.

Rett før midnatt norsk tid natt til den 8.januar ble den amerikanske militærbasen ved Al Asad i Irak utsatt for flere rakettanslag. Ingen av de rundt 70 norske soldatene som befinner seg i basen seg ble skadet i angrepet.  Heller ikke norsk materiell eller infrastruktur har blitt skadet i angrepet.

– Måten soldatene har håndtert nattens hendelse på viser at de er godt trent, godt utstyrt og godt forberedt på å håndtere ulike scenarier, sier major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Høy trusselsituasjon

Den norske styrken er en del av den internasjonal koalisjonen Operation Inherent Resolve. Målet med koalisjonen er å støtte irakiske myndigheter i kampen mot ISIL. På grunn av sikkerhetssituasjonen i Irak er dette oppdraget satt på vent.

Forsvaret vurderer kontinuerlig trusselbildet i nært samarbeid med koalisjonen.

Trusselvurderingen har vært høy i Irak de siste månedene. De norske soldatene er derfor vant til å forholde seg til en høy trusselsituasjon, og har gjort de tiltakene som har vært nødvendige for å ivareta sikkerheten til personellet.

Fakta om oppdraget i Irak

Oppdraget til de norske styrkene i Irak er å bistå den irakiske regjeringen  med å bekjempe ISIL militært, stanse rekrutteringen av fremmedkrigere, imøtegå ISILs ideologi, stanse ISILs finansiering og stabilisere områder som frigjøres fra ISILs kontroll.

Norge bidrar med kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i Anbar provins

Norge deltar ikke med selvstendige stridende enheter, men skal mentorere de irakiske enhetene slik at de kan bekjempe ISIL. De norske militære instruktørene i Anbar-provinsen skal utdanne og trene irakiske sikkerhetsstyrker i elementære soldatferdigheter, og bidra til økt kompetanse på brigade-og divisjonsnivå.

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser:
Forsvarets operative hovedkvarters pressevakt:
Tlf 404 38 083
E-post: info@njhq.no