10299736

Kvinne og muslim i førstegangs­tjenesten

10. november ble Forsvarets likestilling- og mangfoldskonferanse avholdt. Her fortalte Iman Meskini sin historie om å være muslim i Forsvaret.

Iman Meskini er skuespiller og kjent for rollen som «Sana» i tv-serien Skam.

– Forsvaret hadde ikke fokus på likestilling før jenter kom inn, fokuset kommer fra dem det gjelder, sier Iman. 

Med andre ord mener hun at det er viktig å hente kompetanse fra dem det gjelder. Man fokuserer på likestilling etter at man tar inn jenter i Forsvaret, og man fokuserer på flerkulturelt tilbud når mennesker fra forskjellige kulturer kommer inn. 

ml2020-9533.jpg
Iman Meskini holdt foredrag under Forsvarets likestilling- og mangfoldskonferanse.

Fra politi til Forsvaret

Som liten hadde Iman en drøm om å bli politi, men hijaben satte grenser. Da hun gikk på ungdomsskolen, gikk tankene videre til Forsvaret. Spørsmålet var om hijaben kom i veien her også. Iman prøvde å finne informasjon om hijab, og fant ingenting om at det ikke var lov. Da ble hun trigget til å verve seg til tjeneste.

Fra juli 2017 til 2018 var hun inne til førstegangstjeneste. Hun gikk rekruttskole på Madla og tjenestegjorde videre som avdelingstillitsvalgt på Ørland. Hun synes det var en fin stilling og gøy å få gjort en forskjell innenfra.

Positivt overrasket

Iman ble positivt overrasket da hun kom inn i Forsvaret. Bønnerom, halalmat og feltimam var noe hun ikke så for seg i Forsvaret, men som likevel møtte henne der. Hun hadde ikke hørt om noen andre muslimer som hadde vært inne til tjeneste og var derfor spent på hvordan Forsvaret håndterte dette.  

– Selv om jeg ble sett på som alle andre, ble jeg sett for mine verdier og min religion, sier hun.

Så mye mer

En viktig ting hun lærte, var at mangfold er så mye mer enn det man ser på utsiden – hvilket kjønn man er, eller hvilken religion man hører til. Hun forteller om da hun ble plassert på rom med fem tilfeldige jenter, fra fem forskjellige steder i landet, med fem helt ulike dialekter. 

Noen av dialektene hadde hun aldri hørt før, og noen av dem måtte hun lære seg å forstå. Jentene på rommet var helt forskjellige, fordi de hadde ulike meninger, bakgrunner og historier.

– Men med respekt, toleranse og tålmodighet, klarte vi å bo sammen på ett rom, over og under hverandre i køyesenger. Vi måtte klare å forholde oss til hverandre gjennom et helt år. Og det synes jeg er et vakkert bilde på hva mangfold burde være også i resten av samfunnet.

Alltid noe å strekke seg etter

Selv om Iman hadde en positiv opplevelse, mener hun likevel at det mangler noe. Hun stiller spørsmål til hvorfor hun måtte lete etter informasjon om blant annet hijab. 

Hun får stadig spørsmål om hvordan det var, og svaret om at det var så bra, er hun litt redd for å gi.

– Det jeg ikke vet, er om jeg var heldig med mitt befal, eller er dette reglement og protokoll, avslutter hun. 

Ikke nok forberedt

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener at selv om Forsvaret har kommet langt, har vi fortsatt en vei å gå. Han vil påstå at Forsvaret fortsatt lager utsyr, militære uniformer, militære våpen og militære plattformer først og fremst beregnet til menn.

ml2020-9405.jpg
Forsvarssjefen under Forsvarets likestilling- og mangfoldskonferanse.

– Utfordringen min til Forsvaret for 2021 er å bidra på den operative siden til å legge til rette for økt kvinneandel, sier han. 

Han legger til at etter det ble innført allmenn verneplikt for kvinner i Norge, har interessen blant kvinner for å gjennomføre førstegangstjeneste økt betydelig.

– Vi må være forberedt på å ta imot disse, og der er vi ikke i mål, avslutter han.

_MG22021

Forsvarets likestilling og mangfoldskonferanse

Forsvarets likestilling- og mangfoldskonferanse arrangeres årlig. Den skal bidra til erfaringsdeling og sørge for at likestilling og mangfold er en integrert del av Forsvarets organisasjonskultur.

Forsvaret skal speile mangfoldet i samfunnet, og i et moderne forsvar har mangfold stor verdi. Arbeidet med likestilling og mangfold skal gjenspeiles i alle nivåer i Forsvaret. Arbeidet skal også reflektere organisasjonens verdier gjennom det daglige arbeidet, og i direkte tilknytning til hvordan oppdrag løses.