20221004_STO_Spartan_Arrow_0949

Luftvern er klar for å gå på Natos høyeste beredskap

I to år har det norske luftvernet, med systemet NASAMS, drevet med sam- og intergrasjonstrening med det tyske luftvernsystemet Patriot. I to uker har de nå testet hvordan det fungerer i praksis under en skarpskytingsøvelse på Kreta.

Resultatet har vært en suksess og gjør at de to landene er klare for innsats sammen.

– Øvelsen har gått veldig bra, smiler sjefen for den norske styrken på Kreta, oberstløytnant Per Steinar Trøite, som til daglig også er sjef for Luftvernbataljonen på Ørland flystasjon.

20221005_OAV_Spartan_Arrow_29375_export.jpg
Oberstløytnant Per Steinar Trøite, sjef for Luftvernbataljonen Ørland. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Vi har drevet dette samarbeidet i litt over to år nå, og har trent sammen også tidligere i år. Sist gang vi trente vi sammen i Polen. Ved denne øvelsen her på Kreta blir vi også evaluert fra og NATO- evaluatorer som skal bedømme om vi rett og slett er gode nok til å løse de oppdragene vi er satt til, om vi det blir behov for det, sier oberstløytnanten.

Luftvernbataljonen Ørland deployerte med en styrke på rundt 60 personer for skarpskytingsøvelsen på Kreta kalt Spartan Arrow 2022. Målet var å integrere seg med det tyske luftvernet slik at de to landene kan jobbe godt sammen ved en eventuell krise og krig.

– Tanken med at vi er integrerte i operasjoner er at våre to systemer utfyller hverandre. Dette gjelder både hvilke mål vi er gode på å skyte ned med vårt mellom-distanse system NASAMS, og hvilke typer mål de er gode på å skyte med sitt system PATRIOT, som er et missil-system med lengre rekkevidde. Miksene av systemer gjør vi er godt rustet til å skyte ned flere type trusler dette gjelder både kryssermissiler og ballistiske missiler, samt og fly og sågar helikopter, forteller oberstløytnanten.

Nå skal også disse to landene ta over ansvaret for luftvernansvaret for NATOs hurtige reaksjonsstyrke Very High Readiness Joint Task Force» (VJTF).

Første gang

Ved denne deployeringen til Spartan Arrow på Kreta, ble utstyr og personell for første gang fløyet til øvingsområdet. Tidligere har slike deployeringer gått både via landevei og skip. Ved denne deployeringen ble C-17 fra basen Papa i Ungarn benyttet.

– Det er første gang vi gjør dette på denne måten. Og for oss var dette en svært effektiv og god måte.  Vi viser med dette at vi har en evne til å opprette en initell luftvernkapasitet raskt, mens flere styrker ankommer i et operasjonsområde som krever strategisk transport. Da er det godt å vite at vi har en slik kapasitet å spille på, slik at vi raskt kan komme oss dit vi trenger å være, sier oberstløytnant Trøite.

Styrken som nå reiser hjem etter suksessen på Kreta er sammensatt av ansatte og vernepliktige.

– Det er rett og slett en fantastisk gjeng jeg har hatt med her. Jeg er stolt over innsaten de har lagt ned for å få dette til. Det er mange lange dager og netter for oss, men de har virkelig stått på og gjort Luftforsvaret stolt. Alle de vernepliktige får tilbud om videre kontrakter med Luftforsvaret for å stå på beredskap, forteller oberstløytnant Per Steinar Trøite, sjef for den norske styrken på Kreta og luftvernbataljonen på Ørland.