210906_ALFA_1816

KNM «Maud» deployerer for første gang

Mandag markerte Sjøforsvaret en viktig merkedag, da KNM «Maud» seilte ut fra Haakonsvern som del av NATOs stående maritime styrker.

Fartøyet skal fungere som «fleet oiler», det vil si at KNM «Maud» skal forsyne de øvrige fartøyene i styrken med drivstoff. 

– Deployeringen av KNM «Maud» til SNMG1 gir oss en mulighet til å sammenligne fartøyet og besetningens operative evne med resten av NATO, og det er en verdifull erfaring for oss. Samtidig har vi i mange tiår bidratt til NATOs styrker med både fregatter og mineryddere, så det er en lang praksis vi fortsetter her, men nå bare med en ny plattform, forteller Sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud. 

Ved å ha KNM «Maud» i en så sentral stilling i SNMG1, har Norge en aktiv tilstedeværelse i nordområdene sammen med våre allierte.

Merkedag for Sjøforsvaret

– I dag er en merkedag for Sjøforsvaret, når KNM «Maud» nå blir overført til NATOs stående maritime styrke for første gang. «Maud» vil tilføre NATO-styrken både utholdenhet og fleksibilitet, og vil være en svært velkommen ressurs for alliansen. Etter å ha inspisert fartøy og besetning er jeg trygg på oppdraget blir vil bli løst på aller beste måte, konstaterer stabssjef i Forsvarets operative hovedkvarter, kontreadmiral Ole Morten Haugen Sandquist. 

 

– Denne deployeringen er med på å styrke Norges beredskap, og er en etterlengtet og etterspurt ressurs i NATO.

Sjef operasjonsstøtte i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Christian Oseberg

En viktig milepæl for Norge

Levering av drivstoff på havet bidrar til å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på de operative leveransene til styrken i SNMG1. Av den grunn spiller Norges bidrag gjennom KNM "Maud" en viktig rolle i NATO. Dette er hennes første deployering, og dernest en viktig milepæl for Norge.

– Denne deployeringen er med på å styrke Norges beredskap, og er en etterlengtet og etterspurt ressurs i NATO. KNM "Maud" sitt bidrag vil øke tilgjengeligheten og de operative leveransene til SNMG1, fortsetter Sjef operasjonsstøtte i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Christian Oseberg. 

Styrker nasjonens beredskap

– Besetningen ser frem til - og gleder seg til deployeringen, og til å endelig ta del i NATO fellesskapet og samtreningen med våre allierte. Denne deployeringen er med på å styrke nasjonens beredskap. 

– KNM "Maud" spiller en viktig rolle i å ivareta Norges forpliktelser, samtidig som det både er viktig og lærerikt å trene sammen med våre allierte, avslutter kommandørkaptein Oseberg. 

I rollen som Fleet Oiler skal besetningen bygge erfaring og få kompetanse i å operere som bidrag til et internasjonalt styrkeforhold.

Retten til ferdsel på åpent hav og i internasjonale farvann er viktig for Norge. NATOs stående maritime styrker bidrar til den maritime situasjonsforståelsen, maritim tilstedeværelse, suverenitetshevdelse og avskrekkelse.