Min-side-toppbilde

Nå har Forsvaret lansert «Min side»

Alle som skal møte til førstegangstjeneste, kan nå logge inn på Forsvaret «Min side». Der finner de forsvarsrelatert informasjon om seg selv. Løsningen rulles etter hvert også ut for nye brukergrupper.

Etter en lengre test- og pilotfase ble den nye løsningen lansert 25. mars for alle som skal møte til førstegangstjeneste i april.

– I dag er vi over på en plattform som gjør at Min side har en kapasitet til å tåle veldig mange nye brukere. Den første gruppen med nye brukere er alle som skal møte på rekruttskole i april, sier prosjektleder Benedicte Buer i Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Rulles ut raskt

Rekrutter i aprilkontingenten fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet har nå fått tilgang. Om kort tid sendes det også ut innkalling til de store sommerinnrykkene, der samtlige blir brukere av Min side.

– Og alle som skal møte på sesjon fremover vil få innkalling via Min side. Før sommeren skal også en liten gruppe reservister i styrkestrukturen samt en pilotgruppe av ansatte få Min side, sier Buer.

Flere tjenester kommer

Forsvaret fortsetter med utvikling og forbedring av tjenester på Min side, blant annet «Min styrkedisponering» og skjema for reiseregning. Videre skal «Mitt utstyr» med oversikt over utdelt utstyr, samt taps- og skademelding digitaliseres i samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon.

iPad Air 4.png
Slik vil tjenesten kunne se ut på en iPad.

Tjenesten «Tjenesteløpet» – som viser brukerens tjenestemuligheter – skal på sikt basere seg på brukerdata. Den skal dermed kunne vise tidligere og nåværende tjeneste, samt potensielle tjenestemuligheter videre.

 

– Min side setter soldatenes behov i sentrum og viser med all tydelighet at å løse oppdrag handler like mye om å ta vare på personellet, sier brigader Gunn Elisabeth Håbjørg, sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Modernisering og effektivisering

Håbjørg påpeker at Forsvarets Min side er resultat av et tett og godt samarbeid på tvers i Forsvaret og forsvarssektoren.

Sjef for HR-avdelingen i Forsvarsstaben, direktør Tom Simonsen, sier Min side vil effektivisere Forsvaret.

– Forsvaret tilbyr nå nye og mer moderne tjenester for personellet. Nå skal vi sammen se på hvordan vi kan utvikle flere løsninger for å modernisere og effektivisere tjenestene våre. Det er viktig at denne jobben henger sammen med de andre moderniseringsprosessene som er i gang, sier Simonsen.