20230314_KR_1558

På 15-minutters beredskap

– Det er ingen tvil om at pulsen stiger, forteller den norske F-35 piloten om de 15 minuttene han har fra alarmen går til han skal være i lufta.

Kampflypiloten, som er skjermet, er for tiden med på øvelse Joint Viking på Evenes flystasjon, der flere norske F-35 fly deltar i øvelsen. Herfra står også to F-35 fly på 15-minutters beredskap, klare til å rykke ut for å identifisere ukjente fly som nærmer seg norsk luftrom. 

Av sikkerhetsmessige hensyn kan ikke piloten gå ut med fullt navn, men han går under kallenavnet “Fusion”. 

Under årets Joint Viking-øvelse har det i tillegg til F-35-fly, også ankommet et amerikansk P-8 Poseidon fly. Flere andre personellkategorier enn flygere, har også tatt turen til Evenes og vinterøvelsen, blant annet flyteknikere og mission support, og besetningsmedlemmer på det maritime overvåkningsflyet. 

Eirik Guldvog er sjef for 133 luftving Evenes. Han forteller at jevnlige øvelser der flere styrker kommer sammen for å øve, både norske og utenlandske, er helt avgjørende for at den norske forsvarsevnen skal fungere optimalt. 

– Skal Norge ha en troverdig forsvarsevne, må det øves og trenes. Også er forsvaret litt spesielt, siden vi har mange avdelinger der det trenes mye på egenhånd. Derfor er det viktig at vi har felles operasjoner der vi får satt sammen store deler av forsvaret samtidig, slik som Joint Viking-øvelsen, sier Guldvog. 

Trent på arktiske forhold

Under årets Joint Viking-øvelse, har F-35 planer om å fly flere ganger daglig, slik at de kan trene både sammen med andre avdelinger og vedlikeholde ferdighetene med egentrening. 

– Rollen vår under øvelsen er å være med på øvelsestreningen og forsterke samtreningen. Det er kjent at F-35 er en veldig kapabel maskin, men vi er også avhengig av at kommunikasjonen med de andre avdelingene fungerer optimalt. Målet vårt med øvelsen er derfor å øve på denne kommunikasjonen, sier Fusion. 

– I tillegg blir Evenes brukt mye til kampflyoperasjoner. Vi har derfor som plan å bidra til at Evenes flystasjon utvikler evnen til å drive kampflyoperasjoner på vinteren. 

At Joint Viking-øvelsen blant annet avholdes på Evenes flystasjon, er noe Fusion ser på med positive øyne. 

– Med tanke på at det er ut fra Evenes vi står på kontinuerlig beredskap, er det viktig at alle pilotene har god kjennskap til området. Vi befinner oss også mye lenger nord, som vil si at vi får trent mer under arktiske forhold. For eksempel er rullebanene mye glattere her enn på Ørlandet, og det er mye mer snøbyger her. I tillegg er vi nærmere grensen til der det vanligvis kommer uidentifiserte fly, svarer Fusion.

20230309_MB_6868.jpg


 

– Det er alltid spennende når alarmen går

I Norge er det kun Ørlandet og Evenes flystasjon som har F-35 kampfly. På Ørlandet brukes de mest til trening, mens på Evenes blir de også brukt på skarpe oppdrag. Pilotene på Ørlandet bytter derfor på å komme opp til Evenes for å være på QRA-vakt.

For pilotene som er på QRA-vakt på Evenes er jobben deres å alltid være klar for å måtte dra ut på et skarpt oppdrag. Når alarmen går, har pilotene, også på natterstid,15 minutter fra de ligger i senga til de skal være ute i lufta å fly. 

– Det er alltid spennende når alarmen går. Jeg har fått vært med på det en del ganger nå, men jeg husker fortsatt hvordan det var de første gangene jeg var ute på et skarpt oppdrag. Da hadde vi trent masse på forhånd, så selv om jeg aldri hadde vært på et slikt oppdrag før, visste jeg nøyaktig hva jeg skulle gjøre, forteller F-35 piloten. 

Han forteller at på de 15 minuttene fra alarmen går til de skal være i lufta går alt veldig mye på automatikk. Både pilotene og teknikerne har hver sine oppgaver. 

– Teknikerne løper ut og klargjør flyene, mens vi pilotene konsentrerer oss for det meste med å ta på alle klærne, og det kan noen ganger ta litt tid. 

Pilotene har også kontakt med operasjonssentralen, som kalles Wing Ops på militært språk. De forteller dem i hvilken retning og hvor høyt de skal fly. 

– Så fort alt er avklart med Wing Ops snakker vi med flytårnet. Når vi er i lufta tar vi kontakt med kontroll og varsling-senteret på Sørreisa, deretter setter vi kursen dit vi skal, og det er som regel nordover, sier piloten. 

Når pilotene drar ut på et skarpt oppdrag er det gjerne for å avdekke uidentifiserte fly som har kommet inn i norsk luftrom. Det skal alltid være to piloter på QRA-vakt, der den ene er “flight lead”. 

– “Flight lead” sitt ansvar er å ta bilder av de uidentifiserte flyene. Bildene som blir tatt blir sendt tilbake til basen. Den andre piloten sin oppgave er å holde seg litt i bakgrunnen og ha en oversikt over hele situasjonen. Når vi er ute på skarpt oppdrag har vi selvfølgelig ekstra høy puls, men vi har trent mye og vi vet akkurat hva vi skal gjøre, forteller Fusion. 

 

Flere funksjoner på skvadronen

Når pilotene ikke er på øvelse eller QRA-vakt, bruker de hverdagen hjemme på Ørlandet til å få mest mulig flytrening. 

– Dagen vår starter med at vi får besøk av meteorologer som forteller oss hvordan dagens vær kommer til å bli. Etter det drar de som skal fly på en “flight brief” der de planlegger hvordan treningen skal gå. Deretter drar man ut og flyr, før man avslutter dagen med debrief. 

På Ørlandet har de også åtte simulatorer der de kan trene på akkurat det samme som de gjør i kampflyene. 

– Det er foretrukket at vi bruker simulatorene når vi skal øve på større scenarioer, for eksempel et skarpt oppdrag, siden da kan vi gjøre mer ut av det, forteller piloten. 

Selv om hovedoppgaven til en F-35 pilot er å fly kampfly, har de likevel flere funksjoner på skvadronen. 

– De yngste pilotene blir vanligvis ikke belastet så mye av andre ting annet enn å fly. For dem handler det om å få mest mulig flytrening. Når piloten blir eldre blir det mer vanlig at man får andre funksjoner på skvadronen også. Noen blir for eksempel vingsjef, da har du gjerne lederansvar for fire-fem andre flygere, avslutter Fusion.