Nødetater og Luftforsvaret under øvelse på krisehåndtering gjennom en havariøvelse på Andøya flystasjon.

Samarbeider om å berge liv

Øvelsesalarmen på Andøya går – P-3 Orion som skal simulere et havarert fly er fylt med oppsminkede markører og røyk på Andøya flystasjon. Etater som politi, ambulanse, sivilt brannvesen, Sivilforsvaret og Forsvaret omringer raskt skadestedet med blålys, personell og livreddende ressurser.

De første på stedet er den militære BRP-avdelingen (brann-, redning- og plasstjenester). BRP-soldatene har allerede tatt seg inn i flyet og berger liv ved å slukke brann og transportering av de skadde ut av det havarerte flyet. Etter hvert kommer det sivile brannvesenet og styrker brannavdelingen under arbeidet. Politiet sikrer og tar kontroll på havaristedet og leder det pågående redningsarbeidet. Ambulansearbeidere er i full gang med berging og situasjonsoversikt over de skadde, samt iverksetting av videre evakuering. Sivilforsvaret kommer bærende på nødvendig utstyr, støtter med ekstra personell og driver søk rundt skadestedet. Dialogen går på kryss av etatene, de jobber sammen – samarbeider for å redde liv.

Nylig arrangerte Andøya flystasjon en sivilmilitær samtreningsøvelse der de har øvd på krisehåndtering sammen med nødetatene – politi, helse og brann. I tillegg har Sivilforsvaret og Norsk Folkehjelp støttet under øvelsen.

På Andøya er det både militær og sivil flytrafikk, og det er Forsvaret som er flyplassoperatør. Ett av kravene som flyplassoperatør er å gjennomføre regelmessige havariøvelser. I den anledning har Andøya gjennomført «Beredskapsuken 2021» hvor det foregår en rekke forskjellige aktiviteter på flystasjonen, både internt og for øving med andre etater.

– Dagens havariøvelse var den største øvelsesmomentet under det vi har valgt å kalle «Beredskapsuken 2021», en uke hvor vi har forsterket fokus på krise og beredskapshåndtering, sier oberstløytnant Lasse Berg, sjef Stasjonsgruppe Andøya, 133 luftving.

 

Nødetatene verdsetter samtreningen
Havariøvelsen åpner for at etatene kan bli bedre kjent med hverandres roller og ansvarsområder i en reell krisesituasjon. Samtreningen Forsvaret har med brann, helse og politi, med støtte fra Sivilforsvaret og Norsk Folkehjelp, er viktig for alle aktørene.

 – Det er veldig fint å være i gang og kunne øve sammen igjen, sier Santiago Benitez, FIG leder (fredsinnsatsgruppe) for FIG Vesterålen fra Sivilforsvaret.

– Vi håper på å få fortsette å trene sammen. Forsvaret har lagt veldig godt til rette for at vi skulle få lov til å komme hit i dag, sier Thomas Berg, politibetjent på Sortland.

– Luftforsvaret har bidratt med egne resurser i form av BRP-avdelingen på Andøya flystasjon, som ble støttet av sivilt brannvesen. I tillegg har en rekke av staben vært med på å forberede og gjøre gjennomføring av øvelsen mulig. De har både deltatt som sikkerhetspersonell under selve øvelsen, men også bidratt med markørtjeneste.

– Jeg er takknemlig for det arbeidet som er lagt ned i forkant av gjennomføringen. Tusen takk til alle som har stilt opp,»

Oberstløytnant Lasse Berg, sjef Stasjonsgruppe Andøya.