studier_forsvaret

Samarbeidsmaster «Krig og samfunn» ved NTNU og FHS

Har du lyst til å lære mer om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, kjønn, bærekraft, geografi og krig? Forsvarets høgskole (FHS) har en samarbeidsmaster med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Masteren tar for seg store og små spørsmål om hvordan krig påvirker samfunn i stort.

Masterprogrammet «Krig og samfunn» er lagt opp som et deltidsstudium på 120 studiepoeng over 4 år (50% studiebelastning).

Studieprogrammet vil være samlings- og nettbasert slik at det vil være mulig å følge undervisningen ved siden av jobb. For kandidater som skal oppnå videregående offisersstatus (VOU) ved senere anledning, vil det være tilstrekkelig å ta videregående offiserspåbygning (VOP).

Opptak til master i krig og samfunn krever fullført i bachelor i militære studier fra Forsvarets høgskole, bachelor i historie, statsvitenskap eller annen tilsvarende humanistisk/ samfunnsvitenskapelig bachelorgrad. 

Studier fra utenlandsk institusjon skal være av tilsvarende omfang og innhold som en norsk bachelorgrad. 

Søk opptak via NTNUs søknadsweb: Velg "2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske/nordiske søkere", søknadsalternativ 1810 Krig og samfunn, Trondheim (master) 120 studiepoeng.

Søknadsfrist 15. april 2024.