20200825_PPL_3708

Sammen er vi sterke

– USA er Norges viktigste allierte. Vi får svært god treningseffekt av å øve sammen, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

Helikopteret Bell 412 SP og luftfartøyet Bell-Boeing CV-22 Osprey dukker på magisk vis opp bak åsen i den sterke augustsola på Luftforsvarets base Rygge. Den spektakulære flymaskinen som kan ta av både horisontalt, men også vertikalt, svever noen få meter over bakken. Bakluken åpnes og spesialtrente soldater firer seg raskt ut av Ospreyen. På noen sekunder har de norske og amerikanske styrkene dannet en formasjon nede på bakken.

– Dette er en utmerket mulighet for utføring av planprosess og teste de ulike systemene som er i bruk på et taktisk nivå på tvers av avdelinger og nasjoner, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret.

Luftfartøyene står fint linet på utsiden av hangaren. Amerikanske og norske styrker står ved sine respektable luftfartøyer. Selv om uniformene er litt ulike, er alle sammen om et felles mål. Samholdet er til å ta og føle på under velkomsten av The Secratary of The Air Force, Barbara Barrett.

– Jeg er stolt av at vi er allierte. Sammen er vi sterkere, sier Secratary Barbara Barrett.

Flere av Luftforsvarets avdelinger har denne uka trent sammen med de amerikanske styrkene, der hovedfokuset har vært «personnel recovery», som vil si at personell blir hentet ut av fiendtlige eller usikre miljøer, enten de er savnet, fanget eller isolert. 339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS), som er Luftforsvarets integrerte helikopterstyrke til spesialstyrkene, har sammen med 335 skvadronen som opererer med transportflyet C-130J Hercules og kampflyene F-16, trent med de amerikanske styrkene.

– Det er viktig at vi lærer av hverandre under slike øvelser. Øvingsutbyttet og samhandlingen blir styrket når allierte partnere øver sammen, sier oberstløytnant Ørjan Funderud, sjef for Special Operations Air Task Group (SOATG) ved 134 luftving på Rygge.  

Sterkere, uansett vær og vind

Selv om sola skinner er ikke det en selvfølge i landet vårt. De amerikanske soldatene drar stor nytte av å kunne trene med det utfordrende været i Norge. Norge skal, i tillegg til å forsvare oss selv, også være NATOs øyne i nord. Det er da viktig at de allierte styrkene våre kan operere sammen med oss i vanskelige værforhold.

 – Vi må være klare til å respondere på kort varsel og operere i et værhardt klima – i arktiske forhold sammen med våre venner og allierte, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

Flyvemaskinene svever videre og er ute av syne like fort som de kom. Treningen viser at styrkene kan utføre krevende oppdrag sammen, uavhengig av nasjonalitet. Det er derfor viktig for Norge å kunne trene sammen med sine allierte styrker.

– Samarbeidet mellom Norge og USA daterer helt tilbake til andre verdenskrig og det er basert på tillit og et godt partnerskap, sier generalmajor Torgeir Gråtrud, sjef Forsvarets spesialstyrker.

En usynlig fiende

Verden er i stor grad preget av koronapandemien som herjer på tvers av landegrensene. Den usynlige fienden har gjort det litt vanskeligere enn planlagt å gjennomføre øvelsen. Både de norske og amerikanske soldatene har vært flinke til å opprettholde gode rutiner for å hindre smittespredning.

– Vi har håndtert situasjonen på best mulig måte og tatt de forhåndsreglene som måtte tas, sier oberstløytnant Ørjan Funderud.

SOAS – Special operations aviation squadron

  • SOAS er en dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene.
  • SOAS er en skvadron underlagt 134 luftving Rygge, men Sjef Forsvarets spesialstyrker har taktisk kommando over skvadronen.
  • SOATG står for Special Operations Air Task Group og er en organisatorisk enhet og funksjon som er definert av NATO.
  • SOATG skal ivareta taktisk understøttelse av FS og politi ved å dekke luftrelaterte stabsfunksjoner som ikke finnes i de støttede avdelinger. Til daglig koordinerer og tilrettelegger SOATG for Luftforsvarets trening, øving og operasjoner til støtte for FS og politiet, og bidrar med taktisk stabsstøtte og ledelse i planlegging og gjennomføring av slike aktiviteter.
  • SOATG skal ved større operasjoner og øvelser vokse gjennom tilførsel av utpekt og trent personell, for så å styre og koordinere nødvendig støtte fra hele spekteret av luftstyrker for spesialstyrkene i deres oppdragsløsning.